University of Nagasaki | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

University of Nagasaki | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > University of Nagasaki

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về University of Nagasaki, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Business AdministrationhoặcNgành Nursing and NutritionhoặcNgành Faculty of Global and Media StudieshoặcNgành Faculty of Information SystemshoặcNgành Regional Design and Development, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Nagasaki  / Công lập

長崎県立大学 | University of Nagasaki

University of Nagasaki Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2019) 4người (Niên khóa 2018) 17,000 Yên (Niên khóa 2018) 353,000 Yên (Niên khóa 2018) 535,800 Yên (Niên khóa 2018) 123 Kawashimo-cho, Sasebo-shi, Nagasaki
  Khoa
  • Business Administration
  • International Management
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2019) 0người (Niên khóa 2018) 17,000 Yên (Niên khóa 2018) 353,000 Yên (Niên khóa 2018) 535,800 Yên (Niên khóa 2018) 1-1-1 Manabino, Nagayo-cho, Nishisonogi-gun, Nagasaki
  Khoa
  • Nursing
  • Nutrition Science
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2019) 0người (Niên khóa 2018) 17,000 Yên (Niên khóa 2018) 353,000 Yên (Niên khóa 2018) 535,800 Yên (Niên khóa 2018) 1-1-1 Manabino, Nagayo-cho, Nishisonogi-gun, Nagasaki
  Khoa
  • Dpartment of Global and Media Studies
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2019) 0người (Niên khóa 2018) 17,000 Yên (Niên khóa 2018) 353,000 Yên (Niên khóa 2018) 535,800 Yên (Niên khóa 2018) 1-1-1 Manabino, Nagayo-cho, Nishisonogi-gun, Nagasaki
  Khoa
  • Department of Information Systems
  • Department of Information Security
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2019) 0người (Niên khóa 2018) 17,000 Yên (Niên khóa 2018) 353,000 Yên (Niên khóa 2018) 535,800 Yên (Niên khóa 2018) 123 Kawashimo-cho, Sasebo-shi, Nagasaki
  Khoa
  • Public Policy
  • Business Economics

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học