Contemporary Social Studies | Nagasaki Wesleyan University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Contemporary Social Studies | Nagasaki Wesleyan University | JPSS, trang chuy...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Contemporary Social Studies

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Nagasaki Wesleyan University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Contemporary Social Studies, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Nagasaki  / Tư lập

長崎ウエスレヤン大学 | Nagasaki Wesleyan University

  • Contemporary Social Studies

Contemporary Social Studies

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 854-0082
Địa chỉ liên hệ 1057 Eida-machi, Isahaya-shi, Nagasaki
Bộ phận liên hệ International Student Center
Điện thoại 0957-26-1234
Fax 0957-26-2063
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2017)
Số người thi tuyển 102người (Niên khóa 2016)
Số người trúng tuyển 95người (Niên khóa 2016)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 113người (Niên khóa 2017)
Số du học sinh tư phí của trường 99người (Niên khóa 2017)
Tiền đăng ký dự thi 20,000 Yên (Niên khóa 2017)
Tiền nhập học 125,000 Yên (Niên khóa 2017)
Tiền học phí / năm 390,000 Yên (Niên khóa 2017)
Các khoản chi phí khác 233,600 Yên (Niên khóa 2017)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú Fees other than Admission Fee is returnable after your submitting documents to resign of entering the university within the designated period. For prolonging or dividing of payments, you must apply.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 01 tháng 09 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học