Tìm nơi du học từ Ibaraki Cao học | Website về thông tin du học JPSS

Tìm nơi du học từ Ibaraki Cao học | Website về thông tin du học JPSS

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> Tìm nơi du học từ Ibaraki Cao học

Ibaraki với trung tâm là thành phố Mito, là một tỉnh có nền văn hoá đa dạng. Ngoài Mito còn có thành phố nổi tiếng khác là Tsukuba.Thành phố Tsukuba này chính là nơi du học lý tưởng. Ở đây có trường đại học quốc lập Tsukuba là một trong những trường quốc lập tiêu biểu của Nhật. Nòng cốt của đại học này là khu nghiên cứu khoa học Tsukuba, nơi có rất nhiều ngành nghiên cứu. Khu nghiên cứu khoa học lớn nhất Nhật bản này tự hào với quy mô lớn bao gồm khoảng 300 cơ quan nghiên cứu và khoảng 20,000 nhà nghiên cứu. Trong đó có khoảng 3,000 nhà nghiên cứu người nước ngoài.Vì vậy việc chọn du học ở Tsukuba sẽ giúp các nhà nghiên cứu có môi trường phát huy tốt và nhận được nhiều ảnh hưởng tốt.

  • Đại học
  • Cao học
  • Trường chuyên môn
  • Đại học ngắn hạn
  • Tất cả
Tên trường
Từ khóa tự do
Khoa nghiên cứu
Chuyên ngành
Tìm kiếm từ bản đồ
Mở bản đồ
Bổ sung điều kiện tìm kiếm

Có thể tìm kiếm Cao học đang tuyển sinh du học sinh theo bản đồ hoặc dựa vào điều kiện tuyển sinh theo ngành học.

Tổng cộng 5 trường Trang thứ 1

Ibaraki Christian University Khoa nghiên cứuDanh sách

National University Corporation Tsukuba University of Technology Khoa nghiên cứuDanh sách

Tokiwa University Khoa nghiên cứuDanh sách

Thay đổi điều kiện tìm kiếm


Cao học

International University of Japan
Kwansei Gakuin University
Niigata University of Health and Welfare