Degree Programs in Comprehensive Human Sciences (Tokyo Campus) | University of Tsukuba(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Degree Programs in Comprehensive Human Sciences (Tokyo Campus) | University o...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Degree Programs in Comprehensive Human Sciences (Tokyo Campus)

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về University of Tsukuba, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Degree Programs in Life and Earth ScienceshoặcDegree Programs in Pure and Applied ScienceshoặcDegree Programs in Systems and Information EngineeringhoặcDegree Programs in Business ScienceshoặcDegree Programs in Humanities and Social ScienceshoặcDegree Programs in Comprehensive Human Sciences(Informatics)hoặcDegree Programs in Comprehensive Human Sciences (Education, Psychology, Disability Sciences)hoặcDegree Programs in Comprehensive Human Sciences (Medical and Health Sciences)hoặcDegree Programs in Comprehensive Human Sciences (Art and Sport, Interdisciplinary Sciences)hoặcDegree Programs in Comprehensive Human Sciences (Tokyo Campus)hoặcLaw School ProgramhoặcMBA Program in International BusinesshoặcJoint Master's Degree Program in Sustainability and Environmental ScienceshoặcInternational Joint Degree Master's Program in Agro-Biomedical Science in Food and HealthhoặcJoint Master's Program in International Development and Peace through SporthoặcJoint Doctoral Program in Advanced Physical Education and Sports for Higher EducationhoặcSchool of Integrative and Global Majors(Ph.D. Program in Humanics), thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Ibaraki  / Quốc lập

筑波大学 | University of Tsukuba

Degree Programs in Comprehensive Human Sciences (Tokyo Campus)

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 112-0012
Địa chỉ liên hệ 3-29-1 Otsuka, Bunkyo-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Educational Affairs Office for Graduate Schools of Working Adults
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Master's Program in Counseling, Master's Program in Rehabilitation Science, Master's Program in Sport and Wellness Promotion
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Kỳ thi liên quan đến tiếng Nhật Sử dụng kết quả thi Năng lực Nhật ngữ (Cần có bằng N1 (trình độ cấp 1))
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Số du học sinh của trường niên khóa 2022 0người
Trong đó số du học sinh tư phí 0người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 282,000 Yên
Tiền học phí / năm 535,800 Yên
Ghi chú For more information, please contact the following.
E-mail: businessentrance#@#un.tsukuba.ac.jp (Please replace "#@#" with "@".)
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ July (Admission by recommendation: Master's Program in Sport and Wellness Promotion)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 11 tháng 6 năm 2022
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 6 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 6 năm 2022 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 16 tháng 7 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 5 tháng 8 năm 2022
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ August (General Admission: Master's Program in Counseling, Master's Program in Rehabilitation Science)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 2 tháng 7 năm 2022
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 7 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 7 năm 2022 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 20 tháng 8 năm 2022 ~ Ngày 21 tháng 8 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 4 tháng 10 năm 2022
Ghi chú về lịch thi Ngày thi sẽ khác nhau tùy thuộc vào ngành học
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Môn chuyên ngành(Trả lời bằng tiếng Nhật), Phỏng vấn
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ September (General Admission: Master's Program in Sport and Wellness Promotion)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 2 tháng 7 năm 2022
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 7 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 7 năm 2022 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 3 tháng 9 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 4 tháng 10 năm 2022
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Môn chuyên ngành(Trả lời bằng tiếng Nhật), Phỏng vấn
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Doctoral Program in Counseling Science, Doctoral Program in Rehabilitation Science, Doctoral Program in Sport and Wellness Promotion
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Kỳ thi liên quan đến tiếng Nhật Sử dụng kết quả thi Năng lực Nhật ngữ (Cần có bằng N1 (trình độ cấp 1))
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp khóa đào tạo Thạc sĩ trở lên
Đối tượng trên 24 tuổi và được công nhận là có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Số du học sinh của trường niên khóa 2022 0người
Trong đó số du học sinh tư phí 0người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 282,000 Yên
Tiền học phí / năm 535,800 Yên
Ghi chú For more information, please contact the following.
E-mail: businessentrance#@#un.tsukuba.ac.jp (Please replace "#@#" with "@".)
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ November (General Admission) Doctoral Program in Counseling Science, Doctoral Program in Rehabilitation Science
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 10 tháng 9 năm 2022
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 9 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 10 năm 2022 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 12 tháng 11 năm 2022 ~ Ngày 13 tháng 11 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 2 tháng 12 năm 2022
Ghi chú về lịch thi Ngày thi sẽ khác nhau tùy thuộc vào ngành học
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Phỏng vấn
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ November (General Admission) Doctoral Program in Sport and Wellness Promotion
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 10 tháng 9 năm 2022
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 9 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 10 năm 2022 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 12 tháng 11 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 2 tháng 12 năm 2022
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Phỏng vấn

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 22 tháng 06 năm 2022

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học