Degree Programs in Comprehensive Human Sciences (Art and Sport, Interdisciplinary Sciences) | University of Tsukuba(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Degree Programs in Comprehensive Human Sciences (Art and Sport, Interdiscipl...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Degree Programs in Comprehensive Human Sciences (Art and Sport, Interdisciplinary Sciences)

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về University of Tsukuba, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Degree Programs in Life and Earth ScienceshoặcDegree Programs in Pure and Applied ScienceshoặcDegree Programs in Systems and Information EngineeringhoặcDegree Programs in Business ScienceshoặcDegree Programs in Humanities and Social ScienceshoặcDegree Programs in Comprehensive Human Sciences(Informatics)hoặcDegree Programs in Comprehensive Human Sciences (Education, Psychology, Disability Sciences)hoặcDegree Programs in Comprehensive Human Sciences (Medical and Health Sciences)hoặcDegree Programs in Comprehensive Human Sciences (Art and Sport, Interdisciplinary Sciences)hoặcDegree Programs in Comprehensive Human Sciences(Tokyo Campus)hoặcLaw School ProgramhoặcMBA Program in International BusinesshoặcJoint Master's Degree Program in Sustainability and Environmental ScienceshoặcInternational Joint Degree Master's Program in Agro-Biomedical Science in Food and HealthhoặcJoint Master's Program in International Development and Peace through SporthoặcJoint Doctoral Program in Advanced Physical Education and Sports for Higher EducationhoặcSchool of Integrative and Global Majors(Ph.D. Program in Humanics), thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Ibaraki  / Quốc lập

筑波大学 | University of Tsukuba

Degree Programs in Comprehensive Human Sciences (Art and Sport, Interdisciplinary Sciences)

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 305-8574
Địa chỉ liên hệ 1-1-1 Tennodai, Tsukuba-shi, Ibaraki
Bộ phận liên hệ Graduate School Educational Affairs Office for the field of Art and Sport
Điện thoại 029-853-2575
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Master's Program in Neuroscience, Master's Program in Physical Education, Health and Sport Sciences, Master's Program in Sport and Olympic Studies, Master's Program in Art , Master's Program in Design, Master's Program in Heritage Studies
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 282,000 Yên
Tiền học phí / năm 535,800 Yên
Ghi chú For more information, please contact the following.
E-mail: daigakuin.taigeiss#@#un.tsukuba.ac.jp (Please replace "#@#" with "@".)
Phân loại hồ sơ July (Admission by recommendation)
Phân loại hồ sơ August (General Admission)
Phân loại hồ sơ October (General Admission, Special Selection for Working Adults)
Phân loại hồ sơ January to February (General Admission)
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Doctoral Program in Neuroscience, Doctoral Program in Physical Education, Health and Sport Sciences, Doctoral Program in Art , Doctoral Program in Design, Doctoral Program in Heritage Studies, Doctoral Program in Human Care Science, Doctoral Program in Public Health, Doctoral Program in Sports Medicine, Doctoral Program in Coaching Science
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp khóa đào tạo Thạc sĩ trở lên
Đối tượng trên 24 tuổi và được công nhận là có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 282,000 Yên
Tiền học phí / năm 535,800 Yên
Ghi chú For more information, please contact the following.
E-mail: daigakuin.taigeiss#@#un.tsukuba.ac.jp (Please replace "#@#" with "@".)
Phân loại hồ sơ August (General Admission)
Phân loại hồ sơ January to February (General Admission, Special Selection for Working Adults)

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 11 tháng 06 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học