Tìm nơi du học từ Niigata Cao học | Website về thông tin du học JPSS

Tìm nơi du học từ Niigata Cao học | Website về thông tin du học JPSS

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> Tìm nơi du học từ Niigata Cao học

Niigata là tỉnh nằm ở khu vực Koshin-etsu, có nền kinh tế phát triển. Ở đây có ga Niigata,là nhà ga lớn của đường tàu cao tốc Joetsu Shinkansen, và có thành phố lớn cấp quốc gia là thành phố Niigata. Ở Niigata không chỉ có du học sinh đến từ các nước Âu Mỹ, mà còn có cả du học sinh của các nước khác như Trung quốc và Nga. Nếu bạn muốn có mối quan hệ giao lưu với các du học sinh của các nước này thì đây là nơi rất phù hợp cho việc đó. Ngoài ra,ở Niigata còn có đảo Sado, nơi mà bạn có thể đến vào dịp nghỉ và để tận hưởng một không gian khác của Niigata.

  • Đại học
  • Cao học
  • Trường chuyên môn
  • Đại học ngắn hạn
  • Tất cả
Tên trường
Từ khóa tự do
Khoa nghiên cứu
Chuyên ngành
Tìm kiếm từ bản đồ
Mở bản đồ
Bổ sung điều kiện tìm kiếm

Có thể tìm kiếm Cao học đang tuyển sinh du học sinh theo bản đồ hoặc dựa vào điều kiện tuyển sinh theo ngành học.

Tổng cộng 12 trường Trang thứ 1

Download tài liệu giới thiệu trường cao học
Niigata University of Health and Welfare

Fostering outstanding QOL supporters

The Graduate School of Health and Welfare was established in 2005 with the aim of training highly skilled professionals in the fields of health and social welfare sciences, who can contribute to im...
[«Niigata University of Health and Welfare» Xem tiếp]

Niigata University of Health and Welfare Khoa nghiên cứuDanh sách

Download tài liệu giới thiệu trường cao học
International University of Japan

IUJ is a graduate school where the world gathers.

IUJ aims to cultivate future global leaders capable of finding practical solutions to the various global issues facing the world. On a campus rich in nature, 380 students from 70 countries and reg...
[«International University of Japan» Xem tiếp]

International University of Japan Khoa nghiên cứuDanh sách

Kaishi Innovation University (tentative name ) Khoa nghiên cứuDanh sách

Joetsu University of Education Khoa nghiên cứuDanh sách

Nagaoka University of Technology Khoa nghiên cứuDanh sách

Nagaoka Institute of Design Khoa nghiên cứuDanh sách

University of Niigata Prefecture Khoa nghiên cứuDanh sách

Niigata Institute of Technology Khoa nghiên cứuDanh sách

Niigata Sangyo University Khoa nghiên cứuDanh sách

Niigata Agro-Food University Khoa nghiên cứuDanh sách

Niigata University Khoa nghiên cứuDanh sách

Niigata University of Pharmacy and Applied Life Sciences Khoa nghiên cứuDanh sách

Thay đổi điều kiện tìm kiếm


Cao học

Niigata University of Health and Welfare
International University of Japan
Kwansei Gakuin University