Graduate school of Engineering | Nagaoka University of Technology(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate school of Engineering | Nagaoka University of Technology(Cao học) | ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate school of Engineering

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Nagaoka University of Technology, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate school of Engineering, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Niigata  / Quốc lập

長岡技術科学大学 | Nagaoka University of Technology

  • Graduate school of Engineering

Graduate school of Engineering

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 940-2188
Địa chỉ liên hệ 1603-1 Kamitomioka-machi, Nagaoka-shi, Niigata
Bộ phận liên hệ Admission Office (1st Section)
Điện thoại 0258-47-9271, 9273
Fax 0258-47-9070
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Có chuyên ngành cao học lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Mechanical Engineering, Electrical, Electronics and Information Engineering, Materials Science and Technology, Civil and Environmental Engineering, Bioengineering, Information and Management Systems Engineering, Nuclear System Safety Engineering
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Không công khai
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Hãy liên hệ trước cả trong trường hợp chưa học xong quá trình đào tạo 16 năm
Các điều khác(Please make an inquiry to a teacher of the major to which you hope to enter in advance. )
Số du học sinh của trường niên khóa 2020 92người
Trong đó số du học sinh tư phí 71người
Trong đó số du học sinh trao đổi 5người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 282,000 Yên
Tiền học phí / năm 535,800 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
*Number of international students as of May 1
*For the 3rd recruitment of the Entrance Examination for International Student (examination date: February 1, 2021), some majors may not be implemented depending on the application status up to the 2nd application.

[Information about 5-year doctoral course]
Graduate school of engineering 5 year consistent doctoral program
Major in Technology Science and Innovation (Giju Tsukagaku no Bashon Senkou)
English name: Science of Technology Innovation
Special selection for international students: None
Accepting applications from overseas: Yes
Individual application qualification examination: Yes
Past questions-other notes: same as master's course
Number of international students at school: 21 in 2020 (18 at private expense)
Examination fee: 30,000 yen
Admission fee: 0 yen
Tuition fee: 0 yen (up to 5 years)

<Test information>
Date of admission: April 2021
Application category: 1st recruitment *Application acceptance for this year has ended
Deadline for qualification examination: May 7, 2020
Application period: June 1, 2020 to June 4, 2020
Test Date: July 1, 2020
Pass announcement: July 16, 2020
Exam method: Document selection, interview, specialized subject (oral examination: conducted in both Japanese and English)

Date of admission: April 2021
Application category: Third recruitment
Deadline for qualification examination: December 4, 2020
Application period: January 18, 2021 to January 21, 2021
Test date: February 1, 2021
Pass Announcement: February 18, 2021
Exam method: Document selection, interview, specialized subject (oral examination: conducted in both Japanese and English)
*The 3rd recruitment may not be conducted depending on the application status up to the 2nd recruitment.
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2020
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students (Admission at September). *Application accepted for this year has already finished
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 23 tháng 3 năm 2020
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 4 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 4 năm 2020 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 19 tháng 5 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 11 tháng 6 năm 2020
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Môn chuyên ngành(Có thể trả lời bằng tiếng Nhật hoặc bằng tiếng Anh), Phỏng vấn, Thi vấn đáp, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students (1st) *Application accepted for this year has already finished
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 7 tháng 5 năm 2020
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 6 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 6 năm 2020 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 1 tháng 7 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 16 tháng 7 năm 2020
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Môn chuyên ngành(Có thể trả lời bằng tiếng Nhật hoặc bằng tiếng Anh), Phỏng vấn, Thi vấn đáp, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students (2nd)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 25 tháng 9 năm 2020
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 10 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 11 năm 2020 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 17 tháng 11 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 3 tháng 12 năm 2020
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Môn chuyên ngành(Có thể trả lời bằng tiếng Nhật hoặc bằng tiếng Anh), Phỏng vấn, Thi vấn đáp, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students (3rd)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 4 tháng 12 năm 2020
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 1 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 21 tháng 1 năm 2021 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 1 tháng 2 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 18 tháng 2 năm 2021
Ghi chú về lịch thi Liên hệ để biết thêm chi tiết về lịch trình
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Môn chuyên ngành(Có thể trả lời bằng tiếng Nhật hoặc bằng tiếng Anh), Phỏng vấn, Thi vấn đáp, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2020
Phân loại hồ sơ SDG Professional Course
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 28 tháng 8 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 10 năm 2020 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 9 tháng 11 năm 2020 ~ Ngày 17 tháng 12 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 21 tháng 1 năm 2021
Ghi chú về lịch thi Liên hệ để biết thêm chi tiết về lịch trình
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Information Science and Control Engineering, Materials Science, Energy and Environment Science, Integrated Bioscience and Technology
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Không công khai
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp khóa đào tạo Thạc sĩ trở lên
Đối tượng đã tốt nghiệp đại học hoặc chương trình đào tạo giáo dục trên 16 năm ở nước ngoài, và có thêm 2 năm nghiên cứu trong trường đại học của Nhật hoặc viên nghiên cứu tại Nhật Bản.
Đối tượng trên 24 tuổi và được công nhận là có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Hãy liên hệ trước cả trong trường hợp chưa học xong quá trình đào tạo 18 năm
Các điều khác(You should make a contact to the advisor beforehand.)
Số du học sinh của trường niên khóa 2020 68người
Trong đó số du học sinh tư phí 41người
Trong đó số du học sinh trao đổi 1người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 282,000 Yên
Tiền học phí / năm 535,800 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
Number of international students above is on the record of 1st May.
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2020
Phân loại hồ sơ General Entrance Examination (Admission at September) *Application accepted for this year has already finished
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 23 tháng 3 năm 2020
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 4 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 4 năm 2020 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 19 tháng 5 năm 2020 ~ Ngày 20 tháng 5 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 11 tháng 6 năm 2020
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học, Thi vấn đáp, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ General Entrance Examination (1st) *Application accepted for this year has already finished
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 6 tháng 7 năm 2020
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 8 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 8 năm 2020 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 15 tháng 9 năm 2020 ~ Ngày 16 tháng 9 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 8 tháng 10 năm 2020
Ghi chú về lịch thi Liên hệ để biết thêm chi tiết về lịch trình
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học, Thi vấn đáp, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ General Entrance Examination (2nd)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 11 tháng 12 năm 2020
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 1 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 21 tháng 1 năm 2021 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 1 tháng 2 năm 2021 ~ Ngày 2 tháng 2 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 18 tháng 2 năm 2021
Ghi chú về lịch thi Liên hệ để biết thêm chi tiết về lịch trình
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học, Thi vấn đáp, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2020
Phân loại hồ sơ SDG Professional Course
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 28 tháng 8 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 10 năm 2020 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 9 tháng 11 năm 2020 ~ Ngày 17 tháng 12 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 21 tháng 1 năm 2021
Ghi chú về lịch thi Liên hệ để biết thêm chi tiết về lịch trình
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Khoá đào tạo Nghiên cứu sinh cao học
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Cần có sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn (Trường đại học không giới thiệu)
Hãy liên hệ trước cả trong trường hợp chưa học xong quá trình đào tạo 16 năm
Số du học sinh của trường niên khóa 2020 1người
Trong đó số du học sinh tư phí 0người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 9,800 Yên
Tiền nhập học 84,600 Yên
Tiền học phí / năm 356,400 Yên
Ghi chú Duration of research student:within 1 year (expandable)
Only evaluated by the papers you submit
(For details please contact us)
Application period, and date of admission has not yet decided please contact us.
Tuition fee: 297,000 yen per month. (payment should implement by the unit of 3 months or 6 months)

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 12 tháng 08 năm 2020

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học