Graduate school of Engineering | Nagaoka University of Technology(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate school of Engineering | Nagaoka University of Technology(Cao học) | ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate school of Engineering

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Nagaoka University of Technology, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate school of Engineering, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Niigata  / Quốc lập

長岡技術科学大学 | Nagaoka University of Technology

  • Graduate school of Engineering

Graduate school of Engineering

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 940-2188
Địa chỉ liên hệ 1603-1 Kamitomioka-machi, Nagaoka-shi, Niigata
Bộ phận liên hệ Admission Office (1st Section)
Điện thoại 0258-47-9271, 9273
Fax 0258-47-9070
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Có chuyên ngành cao học lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Mechanical Engineering, Electrical, Electronics and Information Engineering, Materials Science and Technology, Civil and Environmental Engineering, Bioengineering, Information and Management Systems Engineering, Nuclear System Safety Engineering, System Safety Engineering
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Không công khai
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Hãy liên hệ trước cả trong trường hợp chưa học xong quá trình đào tạo 16 năm
Các điều khác(Please make an inquiry to a teacher of the major to which you hope to enter in advance. )
Số du học sinh của trường niên khóa 2021 81người
Trong đó số du học sinh tư phí 48người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 282,000 Yên
Tiền học phí / năm 535,800 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
The number of international students is as of May 1.
The Department of System Safety Engineering does not conduct entrance examinations for international students.
Depending on the number of applicants up to the 2nd intake, some majors may not be able to take the 3rd intake of International Students (examination date: Monday, January 31, 2022).

Information about the 5-year Doctoral Program
 Graduate School of Engineering Five-Year Integrated Doctoral Course
 Department of Science of Technology Innovation
 Special Selection of International Students: No
 Application from abroad: Yes
 Individual Application Qualification Screening: Yes
 Past Examination - Other Notes: Same as Master's Program
 Number of International Students Matriculated: 22 (12 privately financed) in 2021
 Application fee: 30,000 yen
 Admission fee: 0 yen
 Tuition: 0 yen (for up to 5 years)

Examination Information
 Date of Admission September, 2021
 Application Category General (including international students, admission in September) *Application for this term is closed.
 Deadline of Qualification Screening Friday, March 19, 2021
 Application Period Monday, April 19, 2021 - Thursday, April 22, 2021
 Date of Examination Tuesday, May 18, 2021
 Announcement of Acceptance June 10, 2021 (Thu)
 Examination Documents Screening, Interview, Major Subjects (Oral Examination in both English and Japanese)

 Date of Admission April, 2022
 Application Category 1st intake *Application for this term will be closed.
 Deadline of Qualification Screening May 6, 2021 (Thu)
 Application Period Monday, May 31, 2021 - Thursday, June 3, 2021
 Examination Date July 1, 2021 (Thursday)
 Announcement of Examination Result July 15, 2021 (Thu)
 Documents Screening, Interview, Major Subjects (Oral Examination in both English and Japanese)

 Date of Admission April, 2022
 Application Category 2nd intake
 Deadline of Prior Qualification Screening July 5, 2021 (Mon)
 Application Period August 16, 2021 (Mon) - August 19, 2021 (Thu)
 Date of Examination: Wednesday, September 15, 2021
 Announcement of Examination Result October 7, 2021 (Thu)
 Examination Documents Screening, Interview, Major Subjects (Oral Examination in both English and Japanese)

 Date of Admission April, 2022
 Application Category 3rd intake
 Deadline of Prior Qualification Screening Friday, December 10, 2021
 Application Period January 17, 2022 (Mon) - January 20, 2022 (Thu)
 Examination Date January 31, 2022 (Monday)
 Announcement of Acceptance February 17, 2022 (Thu)
 Examination Process Documents Screening, Interview, Major Subjects (Oral Examination in both English and Japanese)
 The 3rd intake (Examination Date: Monday, January 31, 2022) may not be held depending on the number of applicants up to the 2nd intake.
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2021
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students (Admission at September). *Application accepted for this year has already finished
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 19 tháng 3 năm 2021
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 4 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 4 năm 2021 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 18 tháng 5 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 10 tháng 6 năm 2021
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Môn chuyên ngành(Có thể trả lời bằng tiếng Nhật hoặc bằng tiếng Anh), Phỏng vấn, Thi vấn đáp, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students (1st) *Application accepted for this year has already finished
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 6 tháng 5 năm 2021
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 31 tháng 5 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 6 năm 2021 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 1 tháng 7 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 15 tháng 7 năm 2021
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Môn chuyên ngành(Có thể trả lời bằng tiếng Nhật hoặc bằng tiếng Anh), Phỏng vấn, Thi vấn đáp, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students (2nd)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 24 tháng 9 năm 2021
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 10 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 11 năm 2021 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 16 tháng 11 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 2 tháng 12 năm 2021
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Môn chuyên ngành(Có thể trả lời bằng tiếng Nhật hoặc bằng tiếng Anh), Phỏng vấn, Thi vấn đáp, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for Working International Students (3rd)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 10 tháng 12 năm 2021
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 1 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 1 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 31 tháng 1 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 17 tháng 2 năm 2022
Ghi chú về lịch thi Liên hệ để biết thêm chi tiết về lịch trình
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Môn chuyên ngành(Có thể trả lời bằng tiếng Nhật hoặc bằng tiếng Anh), Phỏng vấn, Thi vấn đáp, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2022
Phân loại hồ sơ SDG Professional Course
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 27 tháng 8 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 30 tháng 9 năm 2021 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 8 tháng 11 năm 2021 ~ Ngày 16 tháng 12 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 20 tháng 1 năm 2022
Ghi chú về lịch thi Liên hệ để biết thêm chi tiết về lịch trình
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Information Science and Control Engineering, Materials Science, Energy and Environment Science, Integrated Bioscience and Technology
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Không công khai
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp khóa đào tạo Thạc sĩ trở lên
Đối tượng đã tốt nghiệp đại học hoặc chương trình đào tạo giáo dục trên 16 năm ở nước ngoài, và có thêm 2 năm nghiên cứu trong trường đại học của Nhật hoặc viên nghiên cứu tại Nhật Bản.
Đối tượng trên 24 tuổi và được công nhận là có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Hãy liên hệ trước cả trong trường hợp chưa học xong quá trình đào tạo 18 năm
Các điều khác(You should make a contact to the advisor beforehand.)
Số du học sinh của trường niên khóa 2021 57người
Trong đó số du học sinh tư phí 37người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 282,000 Yên
Tiền học phí / năm 535,800 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
The number of international students is as of May 1.
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2021
Phân loại hồ sơ General Entrance Examination (Admission at September) *Application accepted for this year has already finished
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 19 tháng 3 năm 2021
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 4 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 4 năm 2021 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 18 tháng 5 năm 2021 ~ Ngày 19 tháng 5 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 10 tháng 6 năm 2021
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học, Thi vấn đáp, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ General Entrance Examination (1st)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 5 tháng 7 năm 2021
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 8 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 8 năm 2021 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 15 tháng 9 năm 2021 ~ Ngày 16 tháng 9 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 7 tháng 10 năm 2021
Ghi chú về lịch thi Liên hệ để biết thêm chi tiết về lịch trình
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học, Thi vấn đáp, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ General Entrance Examination (2nd)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 10 tháng 12 năm 2021
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 1 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 1 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 31 tháng 1 năm 2022 ~ Ngày 1 tháng 2 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 17 tháng 2 năm 2022
Ghi chú về lịch thi Liên hệ để biết thêm chi tiết về lịch trình
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học, Thi vấn đáp, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2022
Phân loại hồ sơ SDG Professional Course
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 27 tháng 8 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 30 tháng 9 năm 2021 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 8 tháng 11 năm 2021 ~ Ngày 16 tháng 12 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 20 tháng 1 năm 2021
Ghi chú về lịch thi Liên hệ để biết thêm chi tiết về lịch trình
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Khoá đào tạo Nghiên cứu sinh cao học
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Cần có sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn (Trường đại học không giới thiệu)
Hãy liên hệ trước cả trong trường hợp chưa học xong quá trình đào tạo 16 năm
Số du học sinh của trường niên khóa 2021 2người
Trong đó số du học sinh tư phí 2người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 9,800 Yên
Tiền nhập học 84,600 Yên
Tiền học phí / năm 356,400 Yên
Ghi chú The number of international students is as of May 1.

The research period for research students is up to one year (although extensions are possible).
Only document screening is required (inquire for details).
The application period and admission period are not specified, but please inquire for details.
The tuition fee is 29,700 yen/month (to be paid in 3-month or 6-month units).

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 17 tháng 08 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học