Niigata University of Health and Welfare(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Niigata University of Health and Welfare(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thô...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Niigata University of Health and Welfare

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Niigata University of Health and Welfare. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tinGraduate School of Health and Welfare của Niigata University of Health and Welfare cũng như thông tin chi tiết về từng khoa nghiên cứu, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Niigata University of Health and Welfare thì hãy sứ dụng trang này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Cao học Niigata  / Tư lập

新潟医療福祉大学 | Niigata University of Health and Welfare

Download tài liệu giới thiệu trường cao học
Liên hệ

Fostering outstanding QOL supporters

The Graduate School of Health and Welfare was established in 2005 with the aim of training highly skilled professionals in the fields of health and social welfare sciences, who can contribute to improving the quality of life for both individuals and societies. The course has produced large numbers of outstanding graduates who have gone on to excel in their chosen field. Students can major in rehabilitation sciences, social welfare, health sciences, health informatics and business administration, and study in an environment that fosters the honing of research experience with like-minded peers. This comprehensive graduate school gives students the opportunity to discuss and learn from a wealth of specialists and professionals in their chosen field, receiving valuable advice from many different perspectives while they pursue their research.

Trang web chính thức :

Share:
 • QQ
 • weibo
 • twitter
 • facebook
 • wechat

Niigata University of Health and Welfare Khoa nghiên cứu Danh sách

  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2021 Lệ phí thi Tiền nhập học
   Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 15người 30,000 Yên 200,000 Yên
   Chuyên ngành
   • Rehabilitation Science, Health Science, Social Welfare, Health Informatics and Business Administration
  • Khóa đào tạo Tiến sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2021 Lệ phí thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 4người 30,000 Yên 200,000 Yên 700,000 Yên
   Chuyên ngành
   • Health and Welfare
  • Nghiên cứu sinh cao học
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2021 Lệ phí thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 0người 10,000 Yên 20,000 Yên 300,000 Yên
  • Sinh viên dự thính, sinh viên học lấy tín chỉ (Cao học)
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2021 Lệ phí thi Tiền nhập học
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 0người 10,000 Yên 20,000 Yên

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học