Graduate School of International Management | International University of Japan(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate School of International Management | International University of Jap...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate School of International Management

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường International University of Japan. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tinGraduate School of International RelationshoặcGraduate School of International Management của International University of Japan cũng như thông tin chi tiết về từng khoa nghiên cứu, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới International University of Japan thì hãy sứ dụng trang này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Cao học Niigata  / Tư lập

国際大学 | International University of Japan

Download tài liệu giới thiệu trường cao học
Liên hệ
Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật  Xem thông tin bằng tiếng Anh 

Graduate School of International Management

Download tài liệu giới thiệu khoa nghiên cứu Download hồ sơ đăng ký

We’re headed to South Africa! If you have an interest in pursuing graduate studies in Japan and you’re near to Pretoria, come and visit!

The Study in Japan Fair is taking place at the Fortis Hotel Manor in Pretoria next Wednesday May 22nd. You can register your interest on our website at www.iuj.ac.jp/20190522.


Contact:
Office of Admissions and Career Support (OACS)
E-mail: contact@iuj.ac.jp
Phone: 025-779-1104

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
  • Mục thông tin khoa nghiên cứu
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập
Code bưu điện 949-7277
Địa chỉ liên hệ 777, Kokusai-cho, Minami Uonuma-shi, Niigata
Bộ phận liên hệ Admissions Office, GSIM
Điện thoại 025-779-1500
Fax 025-779-1188
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao, Bạn có thể lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh.
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành International Management
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Số du học sinh của trường niên khóa 2018 147người
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
 Application Fee
Non re-fundable application fee (students residing in Japan) 30,000 yen
Non re-fundable application fee (students residing overseas) 5,000 yen

Admissions fee for all programs 300,000 yen

Tuition fees MBA (2 years) 2,200,000 yen/year
One-Year Intensive MBA 3,400,000 yen/year
Japanese Development Program (2 years) 2,200,000 yen/year

 Living Expenses
Single dorm room* 39,000 yen/month
Utilities (electricity / water) 5,000 yen/month (estimate)
Food 30,000 yen/month (estimate)
Course materials – Graduate School of International Management
70,000 yen/2-year program (estimate)
* Room fees include basic telephone fees and on-campus LAN internet fees.
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2019
Phân loại hồ sơ First round entrance examination for applicants living in Japan
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 11 năm 2018
Ngày thi tuyển Ngày 29 tháng 11 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 17 tháng 12 năm 2018
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Phỏng vấn, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2019
Phân loại hồ sơ Second round entrance examination for applicants living in Japan
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 2 năm 2019
Ngày thi tuyển Ngày 27 tháng 2 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 14 tháng 3 năm 2019
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Phỏng vấn, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2019
Phân loại hồ sơ Third round entrance examination for applicants living in Japan
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 5 năm 2019
Ngày thi tuyển Ngày 16 tháng 5 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 30 tháng 5 năm 2019
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Phỏng vấn, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2019
Phân loại hồ sơ Fourth round entrance examination for applicants living in Japan
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 6 năm 2019
Ngày thi tuyển Ngày 12 tháng 6 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 24 tháng 6 năm 2019
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Phỏng vấn, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2019
Phân loại hồ sơ First round entrance examination for applicants living overseas
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 2 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 19 tháng 3 năm 2019
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2019
Phân loại hồ sơ Second round entrance examination for applicants living overseas
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 3 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 19 tháng 4 năm 2019
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Khoá đào tạo Sinh viên dự thính, sinh viên học lấy tín chỉ (Cao học)
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không) Không
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Ghi chú  Non-degree students
Admissions fee: 120,000 yen
Tuition fees:85,000 yen / one credit course
170,000 yen / two credit course

 Special Students (Exchange Students)
Students going to and coming from partner schools on exchange are exempt from paying admissions fees and tuition fees.
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2018
Phân loại hồ sơ Fall Term
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 6 năm 2018
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ
Tháng năm nhập học Tháng 1 năm 2019
Phân loại hồ sơ Winter Term
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 9 năm 2018
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Spring Term
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 12 năm 2018
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 17 tháng 06 năm 2019

Trang web

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học