Niigata University of Pharmacy and Applied Life Sciences(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Niigata University of Pharmacy and Applied Life Sciences(Cao học) | JPSS, tra...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Niigata University of Pharmacy and Applied Life Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Niigata University of Pharmacy and Applied Life Sciences, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate school of Pharmaceutical ScienceshoặcGraduate School of Applied Life Sciences, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Niigata  / Tư lập

新潟薬科大学 | Niigata University of Pharmacy and Applied Life Sciences

Niigata University of Pharmacy and Applied Life Sciences Khoa nghiên cứu Danh sách

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học