Medical and Dental Sciences | Niigata University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Medical and Dental Sciences | Niigata University(Cao học) | JPSS, trang chuyê...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Medical and Dental Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Niigata University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate school of Modern Society and CulturehoặcGraduate School of Science and TechnologyhoặcMedical and Dental ScienceshoặcGraduate School of Health Sciences, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Niigata  / Quốc lập

新潟大学 | Niigata University

Medical and Dental Sciences

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 951-8510
Địa chỉ liên hệ 1-757 Asahimachidori, Chuo-ku, Niigata-shi, Niigata
Bộ phận liên hệ Admissions and Clinical Practice Section, Department of Medicine, School of Medicine and Dentistry
Điện thoại 025-227-2015
Fax 025-227-0750
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 24 tháng 09 năm 2020

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học