Graduate School of Applied Life Sciences | Niigata University of Pharmacy and Applied Life Sciences(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate School of Applied Life Sciences | Niigata University of Pharmacy and...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate School of Applied Life Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Niigata University of Pharmacy and Applied Life Sciences, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate school of Pharmaceutical ScienceshoặcGraduate School of Applied Life Sciences, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Niigata  / Tư lập

新潟薬科大学 | Niigata University of Pharmacy and Applied Life Sciences

Graduate School of Applied Life Sciences

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 956-8603
Địa chỉ liên hệ 265-1 Higashijima, Akiha-ku, Niigata-shi, Niigata
Bộ phận liên hệ Educational Affairs Section
Điện thoại 0250-25-5000
Fax 0250-25-5021
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 07 tháng 06 năm 2019

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học