Graduate School of International Relations | International University of Japan(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate School of International Relations | International University of Japa...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate School of International Relations

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường International University of Japan. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tinGraduate School of International RelationshoặcGraduate School of International Management của International University of Japan cũng như thông tin chi tiết về từng khoa nghiên cứu, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới International University of Japan thì hãy sứ dụng trang này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Cao học Niigata  / Tư lập

国際大学 | International University of Japan

Liên hệ
Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật  Xem thông tin bằng tiếng Anh 

Graduate School of International Relations

Download tài liệu giới thiệu khoa nghiên cứu Download hồ sơ đăng ký

We are holding a Vietnam Info Session on Saturday August 6th.
Our Vietnamese graduate will share his experience at IUJ and you can learn what IUJ has to offer.

Vietnam Info Session
Saturday August 6th
10 AM - 11 AM in Vietnam
Online (Zoom)
Language: Vietnamese

More details can be found on our website at https://www.iuj.ac.jp/vietnam_aug6/

Contact:
IUJ Hanoi Office
iujhanoi@iuj.ac.jp

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
  • Mục thông tin khoa nghiên cứu
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập
Code bưu điện 949-7277
Địa chỉ liên hệ 777 Kokusai-cho, Minami Uonuma-shi, Niigata
Bộ phận liên hệ Admissions Office, GSIR
Điện thoại 025-779-1200
Fax 025-779-1187
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao, Bạn có thể lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh.
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành International Relations
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không) Không
Công khai các đề thi cũ Không công khai
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Số du học sinh của trường niên khóa 2021 181người
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
 Study Expenses

Application Fee
Non re-fundable application fee (students residing in Japan) 9,000 yen
Non re-fundable application fee (students residing overseas) 5,000 yen

Admissions fee for all programs 300,000 yen

Tuition fees
International Relations Program (IRP) 2,200,000 yen/year
International Development Program (IDP) 2,200,000 yen/year
Public Management and Policy Analysis Program (PMPP) 2,200,000 yen/year
Japan-Global Development Program (JGDP) (2 years program) 2,200,000 yen/year

 Living Expenses
Single dorm room* 39,000 yen/month
Utilities (electricity / water) 5,000 yen/month (estimate)
Food 30,000 yen/month (estimate)
Course materials – Graduate School of International Relations
30,000 yen/year (estimate)
* Room fees include basic telephone fees and on-campus LAN internet fees.

50% to 100% will be reduced according to academic results.
There is scholarship system for living costs.
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2022
Phân loại hồ sơ First round entrance examination for applicants living in Japan
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 1 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 16 tháng 3 năm 2022
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2022
Phân loại hồ sơ Second round entrance examination for applicants living in Japan
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 2 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 16 tháng 3 năm 2022
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2022
Phân loại hồ sơ Third round entrance examination for applicants living in Japan
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 3 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 22 tháng 4 năm 2022
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2022
Phân loại hồ sơ Fourth round entrance examination for applicants living in Japan
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 2 năm 2022
Ngày thi tuyển Ngày 26 tháng 2 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 15 tháng 3 năm 2022
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2022
Phân loại hồ sơ First round entrance examination for applicants living in outside of Japan
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 3 năm 2022
Ngày thi tuyển Ngày 1 tháng 4 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 21 tháng 4 năm 2022
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2022
Phân loại hồ sơ Second round entrance examination for applicants living in outside of Japan
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 5 năm 2022
Ngày thi tuyển Ngày 13 tháng 5 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 26 tháng 5 năm 2022
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành International Relations
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không) Không
Công khai các đề thi cũ Không công khai
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp khóa đào tạo Thạc sĩ trở lên
Số du học sinh của trường niên khóa 2021 16người
Ghi chú  Study Expenses

Application Fee
Non re-fundable application fee (students residing in Japan) 30,000 yen
Non re-fundable application fee (students residing overseas) 5,000 yen

Admissions fee 300,000 yen (Students who completed their Master’s degree from IUJ are exempt from paying this fee)

Tuition fees 1,350,000 yen/year (450,000 yen per semester)

 Living Expenses
Single dorm room* 39,000 yen/month
Utilities (electricity / water) 5,000 yen/month (estimate)
Food 30,000 yen/month (estimate)
* Room fees include basic telephone fees and on-campus LAN internet fees.
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2022
Phân loại hồ sơ Kỳ 1
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 11 năm 2021
Ngày thi tuyển Ngày 25 tháng 11 năm 2021 ~ Ngày 3 tháng 12 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 20 tháng 12 năm 2021
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2022
Phân loại hồ sơ Kỳ 2
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 2 năm 2022
Ngày thi tuyển Ngày 25 tháng 2 năm 2022 ~ Ngày 3 tháng 3 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 22 tháng 3 năm 2022
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2022
Phân loại hồ sơ Kỳ 3
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 4 năm 2022
Ngày thi tuyển Ngày 26 tháng 4 năm 2022 ~ Ngày 10 tháng 5 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 23 tháng 5 năm 2022
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 20 tháng 07 năm 2022

Trang web

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học

Thông điệp của anh chị đi trước

Hãy giới thiệu ngắn gọn về sự hấp dẫn của Du học Nhật Bản.