Tìm nơi du học từ Saitama Cao học | Website về thông tin du học JPSS

Tìm nơi du học từ Saitama Cao học | Website về thông tin du học JPSS

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> Tìm nơi du học từ Saitama Cao học

Saitama là tỉnh vừa có nét hiện đại của khu dân cư, vừa có nét cổ xưa. Saitama có rất nhiều điểm đặc trưng và điểm nào cũng thu hút du học sinh. Và đặc biệt Saitama còn kết nghĩa với các thành phố của các nước khác. Ví dụ như với đảo Ohaio của Mỹ, hay tỉnh Sơn Tây của Trung quốc, hay đảo Queensland của Úc. Phương tiện giao thông nơi đây cũng rất tiện lợi, có thể đến Tokyo dễ dàng và nhanh chóng, nên nhiều du học sinh chọn Saitama cũng không có gì là ngạc nhiên.

  • Đại học
  • Cao học
  • Trường chuyên môn
  • Đại học ngắn hạn
  • Tất cả
Tên trường
Từ khóa tự do
Khoa nghiên cứu
Chuyên ngành
Tìm kiếm từ bản đồ
Mở bản đồ
Bổ sung điều kiện tìm kiếm

Có thể tìm kiếm Cao học đang tuyển sinh du học sinh theo bản đồ hoặc dựa vào điều kiện tuyển sinh theo ngành học.

Tổng cộng 16 trường Trang thứ 1

Download tài liệu giới thiệu trường cao học
Tokyo International University

English Track Graduate's Degree Program

Tokyo International University (TIU) , founded in 1965, is a fully accredited Japanese university with five undergraduate schools and four graduate schools. TIU has a student body of 6,500, includi...
[«Tokyo International University» Xem tiếp]

Tokyo International University Khoa nghiên cứuDanh sách

Saitama Medical College Khoa nghiên cứuDanh sách

Saitama Gakuen University Khoa nghiên cứuDanh sách

Saitama Institute of Technology Khoa nghiên cứuDanh sách

Saitama University Khoa nghiên cứuDanh sách

Shobi University Khoa nghiên cứuDanh sách

Jumonji University Khoa nghiên cứuDanh sách

Josai University Khoa nghiên cứuDanh sách

Kagawa Nutrition University Khoa nghiên cứuDanh sách

Surugadai University Khoa nghiên cứuDanh sách

Seigakuin University Graduate School Khoa nghiên cứuDanh sách

Dokkyo University Khoa nghiên cứuDanh sách

Heisei International University Khoa nghiên cứuDanh sách

Musashino Gakuin University Khoa nghiên cứuDanh sách

Institute of Technologists Khoa nghiên cứuDanh sách

Thay đổi điều kiện tìm kiếm


Cao học

Kwansei Gakuin University
Niigata University of Health and Welfare
International University of Japan