Tokyo International University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Tokyo International University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Tokyo International University

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Tokyo International University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tinTIU English Track Master's Degree Program (M.A.)hoặcBusiness and CommercehoặcInternational RelationshoặcEconomicshoặcClinical Psychology của Tokyo International University cũng như thông tin chi tiết về từng khoa nghiên cứu, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Tokyo International University thì hãy sứ dụng trang này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Cao học Saitama  / Tư lập

東京国際大学 | Tokyo International University

Download tài liệu giới thiệu trường cao học

English Track Master's Degree Program

Tokyo International University (TIU) , founded in 1965, is a fully accredited Japanese university with five undergraduate schools and four graduate schools. TIU has a student body of 6,000, including more than 900 international students from over 50 countries. TIU offers a master’s degree in Economics and in International Relations, with all courses taught in English. Our program is designed to meet the needs of students around the world and enable graduates to flourish on the global stage through studying in a truly multi-cultural academic environment in the epicenter of technological innovation, historical tradition, and global business of Japan. The master’s program welcomes application not only from current undergraduates but also from mid-career professionals and others who seek to advance their expertise in business and global affairs.

Trang web chính thức :

Share:
  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

Tokyo International University Khoa nghiên cứu Danh sách

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học