Graduate school of Language and Culture | Bunkyo University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate school of Language and Culture | Bunkyo University(Cao học) | JPSS, ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate school of Language and Culture

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Bunkyo University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate School of Human ScienceshoặcGraduate school of Language and CulturehoặcInformation and CommunicationhoặcGraduate school of International StudieshoặcEducation, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Saitama  / Tư lập

文教大学 | Bunkyo University

Graduate school of Language and Culture

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 343-8511
Địa chỉ liên hệ 3337 Minami-Ogishima, Koshigaya-shi, Saitama
Bộ phận liên hệ Admission Center
Điện thoại 048-974-8811
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Language and Culture
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Số du học sinh của trường niên khóa 2021 9người
Trong đó số du học sinh tư phí 9người
Lệ phí thi 35,000 Yên
Tiền nhập học 280,000 Yên
Tiền học phí / năm 626,000 Yên
Các khoản chi phí khác 100,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 1,006,000 Yên
Ghi chú Please check the application requirements in the application guideline.
Requirements differ depending on the schedule.

If you wish to apply from outside of Japan, please contact the Bunkyo University Admission Center in advance.
The university has an "advisor system" for applicants from outside of Japan. Applicants are required to select an "advisor" in advance.
The advisor must be a resident of Japan (regardless of nationality), a family member or relative of the applicant, or an acquaintance of the applicant who can act as an advisor.
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Selection for International Students 1st
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 7 tháng 7 năm 2021
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 8 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 8 năm 2021 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 4 tháng 9 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 10 tháng 9 năm 2021
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Nhật và chọn một trong các tiếng nước ngoài), Môn chuyên ngành, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Selection for International Students 3rd
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 22 tháng 12 năm 2021
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 1 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 1 năm 2022 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 19 tháng 2 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 25 tháng 2 năm 2022
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Nhật và chọn một trong các tiếng nước ngoài), Môn chuyên ngành, Thi vấn đáp
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Language and Culture
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp khóa đào tạo Thạc sĩ trở lên
Đối tượng trên 24 tuổi và được công nhận là có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ.
Số du học sinh của trường niên khóa 2021 2người
Trong đó số du học sinh tư phí 2người
Lệ phí thi 35,000 Yên
Tiền nhập học 280,000 Yên
Tiền học phí / năm 634,000 Yên
Các khoản chi phí khác 100,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 1,006,000 Yên
Ghi chú Please check the application requirements in the application guideline.
Requirements differ depending on the schedule.

If you wish to apply from outside of Japan, please contact the Bunkyo University Admission Center in advance.
The university has an "advisor system" for applicants from outside of Japan. Applicants are required to select an "advisor" in advance.
The advisor must be a resident of Japan (regardless of nationality), a family member or relative of the applicant, or an acquaintance of the applicant who can act as an advisor.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 16 tháng 08 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học