TIU English Track Master's and Doctorate's Degree Programs | Tokyo International University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

TIU English Track Master's and Doctorate's Degree Programs ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > TIU English Track Master's and Doctorate's Degree Programs

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Tokyo International University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tinTIU English Track Master's and Doctorate's Degree ProgramshoặcBusiness and CommercehoặcInternational RelationshoặcEconomicshoặcClinical Psychology của Tokyo International University cũng như thông tin chi tiết về từng khoa nghiên cứu, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Tokyo International University thì hãy sứ dụng trang này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Cao học Saitama  / Tư lập

東京国際大学 | Tokyo International University

Download tài liệu giới thiệu trường cao học
Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật  Xem thông tin bằng tiếng Anh 

TIU English Track Master's and Doctorate's Degree Programs

Download tài liệu giới thiệu khoa nghiên cứu
  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
  • Mục thông tin khoa nghiên cứu
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập
Code bưu điện 169-0075
Địa chỉ liên hệ 4-23-23 Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ E-Track Admission Center
Điện thoại 03-3362-9644
Đặc điểm khoa nghiên cứu Có chuyên ngành cao học lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Digital Business and Innovation, Economics, International Relations
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 15 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Các điểm chú ý khác Hãy liên hệ trước cả trong trường hợp chưa học xong quá trình đào tạo 16 năm
Các điều khác
Lệ phí thi 5,000 Yên
Tiền nhập học 250,000 Yên
Tiền học phí / năm 1,100,000 Yên
Các khoản chi phí khác 200,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 1,550,000 Yên
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 21 tháng 9 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 10 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 11 năm 2022
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 1 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 1 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 15 tháng 2 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2023
Phân loại hồ sơ First Intake for Fall Enrollment (for all applicants)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 29 tháng 3 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 4 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 24 tháng 5 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2023
Phân loại hồ sơ Second Intake for Fall Enrollment (only for applicants residing in Japan who are not required to take a new visa)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 5 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 6 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 5 tháng 7 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Digital Business and Innovation, Economics
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp khóa đào tạo Thạc sĩ trở lên
Đối tượng đã tốt nghiệp đại học hoặc chương trình đào tạo giáo dục trên 16 năm ở nước ngoài, và có thêm 2 năm nghiên cứu trong trường đại học của Nhật hoặc viên nghiên cứu tại Nhật Bản.
Đối tượng trên 24 tuổi và được công nhận là có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ.
Các điểm chú ý khác Hãy liên hệ trước cả trong trường hợp chưa học xong quá trình đào tạo 18 năm(An English score is required at the application. For the minimum scores, see application guidelines.)
Lệ phí thi 5,000 Yên
Tiền nhập học 250,000 Yên
Tiền học phí / năm 1,100,000 Yên
Các khoản chi phí khác 200,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 1,550,000 Yên
Ghi chú In addition, 40,000 yen is required as Alumni Association fee.
Tuition fee on and after the 2nd year will be 1,300,000 yen.
Please download application guidelines from the following website.
https://www.tiu.ac.jp/etrack/admissions/downloads.html
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ First Intake for Spring Enrollment (for all applicants)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 21 tháng 9 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 10 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 11 năm 2022
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Second Intake for Spring Enrollment (only for applicants residing in Japan)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 1 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 1 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 15 tháng 2 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2023
Phân loại hồ sơ First Intake for Fall Enrollment (for all applicants)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 29 tháng 3 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 4 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 24 tháng 5 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2023
Phân loại hồ sơ Second Intake for Fall Enrollment (only for applicants residing in Japan)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 5 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 6 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 5 tháng 7 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 19 tháng 07 năm 2022

Trang web

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học