Showa Women's University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Showa Women's University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nh...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Showa Women's University

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Showa Women's University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Humanities and CulturehoặcNgành Food and Health ScienceshoặcNgành Humanities and Social ScienceshoặcNgành Global BusinesshoặcNgành International HumanitieshoặcNgành Environmental Science and Design của Showa Women's University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Showa Women's University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Tokyo  / Tư lập

昭和女子大学 | Showa Women's University

Download tài liệu giới thiệu trường đại học

Women will change the world.

The educational philosophy of Showa Women's University lies in its motto: "Be a light to the world".
This is reflected in the university's educational goal of cultivating not just knowledge in women, but the ability to act with poise and integrity, so that they may brighten the lives of those around them and contribute to society.
The university's diverse curriculum provides students with opportunities to go beyond the classroom and put their knowledge to practice with study abroad programs, collaborative projects with businesses, and activities within the local community. Comprehensive career support has resulted in the highest employment rate among women's universities in Japan for 12 years in a row.
The overseas campus "Showa Boston" has provided study abroad experiences for many of the university's students. September 2019, Temple University Japan Campus (TUJ) was relocated to Showa Women's University Setagaya Campus. We create "Super Global Campus".
Showa Women's University nurtures women who can blaze their own trails in life, both in Japan and around the world.

Trang web chính thức :

Share:
 • QQ
 • weibo
 • twitter
 • facebook
 • wechat

Showa Women's University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2023) 2người (Niên khóa 2022) 20,000 Yên (Niên khóa 2023) 200,000 Yên (Niên khóa 2023) 795,600 Yên (Niên khóa 2023) 1-7-57 Taishido, Setagaya-ku, Tokyo
  Khoa
  • Japanese Language and Literature
  • History and Culture
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2023) 0người (Niên khóa 2022) 20,000 Yên (Niên khóa 2023) 200,000 Yên (Niên khóa 2023) 855,600 Yên (Niên khóa 2023) 1-7-57 Taishido, Setagaya-ku, Tokyo
  Khoa
  • Food Science and Nutrition
  • Health Science
  • Food Safety and Management
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2023) 2người (Niên khóa 2022) 20,000 Yên (Niên khóa 2023) 200,000 Yên (Niên khóa 2023) 815,600 Yên (Niên khóa 2023) 1-7-57 Taishido, Setagaya-ku, Tokyo
  Khoa
  • Psychology
  • Social Welfare
  • Contemporary Liberal Arts
  • Elementary Education
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2023) 1người (Niên khóa 2022) 20,000 Yên (Niên khóa 2023) 200,000 Yên (Niên khóa 2023) 845,600 Yên (Niên khóa 2023) 1-7-57 Taishido, Setagaya-ku, Tokyo
  Khoa
  • Business Design
  • Accounting and Finance
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2023) 0người (Niên khóa 2022) 20,000 Yên (Niên khóa 2023) 200,000 Yên (Niên khóa 2023) 825,600 Yên (Niên khóa 2023) 1-7-57 Taishido, Setagaya-ku, Tokyo
  Khoa
  • English Language and Communication
  • International Studies
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 1người (Niên khóa 2023) 20,000 Yên (Niên khóa 2023) 200,000 Yên (Niên khóa 2023) 825,600 Yên (Niên khóa 2023) 1-7-57 Taishido, Setagaya-ku, Tokyo
  Khoa
  • Environmental Science and Design

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học

Thông điệp của anh chị đi trước

Hãy giới thiệu ngắn gọn về sự hấp dẫn của Du học Nhật Bản.