Showa Women's University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Showa Women's University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nh...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Showa Women's University

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Showa Women's University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Humanities and CulturehoặcNgành Global BusinesshoặcNgành International StudieshoặcNgành Life and Environmental ScienceshoặcNgành Humanities and Social Sciences của Showa Women's University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Showa Women's University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Tokyo  / Tư lập

昭和女子大学 | Showa Women's University

Download tài liệu giới thiệu trường đại học

Women will change the world.

The educational philosophy of Showa Women's University lies in its motto: "Be a light to the world".
This is reflected in the university's educational goal of cultivating not just knowledge in women, but the ability to act with poise and integrity, so that they may brighten the lives of those around them and contribute to society. The university's diverse curriculum provides students with opportunities to go beyond the classroom and put their knowledge to practice with study abroad programs, collaborative projects with businesses, and activities within the local community. Comprehensive career support has resulted in the highest employment rate among women's universities in Japan for 6 years in a row. The overseas campus "Showa Boston" has provided study abroad experiences for many of the university's students. Showa Women's University nurtures women who can blaze their own trails in life, both in Japan and around the world.

Trang web chính thức :

Share:
  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học