Yokohama National University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Yokohama National University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Yokohama National University

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Yokohama National University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành YOKOHAMA Creative-City Studies (YCCS)hoặcNgành College of EconomicshoặcNgành College of Business AdministrationhoặcNgành College of Engineering SciencehoặcNgành College of Urban Sciences của Yokohama National University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Yokohama National University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Kanagawa  / Quốc lập

横浜国立大学 | Yokohama National University

Download tài liệu giới thiệu trường đại học

5 Reasons to Study at YNU

1.YNU offers practical education.
2.YNU conducts cutting-edge research.
3.YNU is an ideal place to study and live.
4.YNU is supportive.
5.YNU is cost effective.

YNU values international students and the diversity
they bring to our campus.
We have years of experience in hosting enthusiastic
international students and researchers. As a result,
there is a range of languages, culture, religions, and
values in YNU, as well as systems and environments
in place to harness such diversity and enrich campus
life for all.
Together with international students, YNU will
continuously strive to be a vibrant educational hub
with a diverse student body, and will continue to
disseminate world-class educational and research
achievements to create a better future.

"Why Study at YNU?" - Prospectus for International Students
http://www.kokusai-senryaku.ynu.ac.jp/whystudyatynu/en/index.html

Trang web chính thức :

Share:
  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học