Human | Jin Ai University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Human | Jin Ai University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Human

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Jin Ai University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Human, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Fukui  / Tư lập

仁愛大学 | Jin Ai University

  • Human

Human

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 915-8586
Địa chỉ liên hệ 3-1-1 Ode-cho, Echizen-shi, Fukui
Bộ phận liên hệ Admission & PR Center
Điện thoại 0778-27-2010
Fax 0778-27-8660
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2017)
Số người thi tuyển 0người (Niên khóa 2016)
Số người trúng tuyển 0người (Niên khóa 2016)
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Cần liên hệ

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 01 tháng 06 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học