Fukui Prefectural University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Fukui Prefectural University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Fukui Prefectural University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Fukui Prefectural University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành EconomicshoặcNgành BiotechnologyhoặcNgành Nursing and Social Welfare ScienceshoặcNgành Marine Bioscience, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Fukui  / Công lập

福井県立大学 | Fukui Prefectural University

Fukui Prefectural University Danh sách các ngành học

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học