Tìm nơi du học từ Gunma Cao học | Website về thông tin du học JPSS

Tìm nơi du học từ Gunma Cao học | Website về thông tin du học JPSS

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> Tìm nơi du học từ Gunma Cao học

Nếu mở sách giao khoa lịch sử của Nhật bản thì bạn có thể tìm thấy phần giới thiệu về Nhà máy dệt sợi Tomioka. Nhà máy dệt sợi Tomioka thuộc tỉnh Gunma nằm trong khu vực Kanto. Trên thực tế có rất nhiều du học sinh chọn Gunma làm nơi du học, và đương nhiên là có lý do của nó. Một trong những đặc trưng của tỉnh Gunma là có Onsen (nghĩa là suối nước nóng). Kusatsu Onsen là một địa điểm nổi tiếng về Onsen. Nhiều bạn du học sinh đã chọn đi Onsen để xả hơi sau những ngày cố gắng học hành. Ngoài ra, thiên nhiên ở đây cũng rất phong phú giúp tạo ra môi trường học tập tốt.

  • Đại học
  • Cao học
  • Trường chuyên môn
  • Đại học ngắn hạn
  • Tất cả
Tên trường
Từ khóa tự do
Khoa nghiên cứu
Chuyên ngành
Tìm kiếm từ bản đồ
Mở bản đồ
Bổ sung điều kiện tìm kiếm

Có thể tìm kiếm Cao học đang tuyển sinh du học sinh theo bản đồ hoặc dựa vào điều kiện tuyển sinh theo ngành học.

Tổng cộng 10 trường Trang thứ 1

Gunma University of Social Welfare Khoa nghiên cứuDanh sách

Gunma Prefectural College of Health Sciences Khoa nghiên cứuDanh sách

Gunma Prefectural Women's University Khoa nghiên cứuDanh sách

Jobu University Khoa nghiên cứuDanh sách

Takasaki City University of Economics Khoa nghiên cứuDanh sách

Takasaki University of Health and Welfare Khoa nghiên cứuDanh sách

Takasaki University of Commerce Khoa nghiên cứuDanh sách

Tokyo University of Social Welfare Khoa nghiên cứuDanh sách

Maebashi Institute of Technology Khoa nghiên cứuDanh sách

Thay đổi điều kiện tìm kiếm


Cao học

Kwansei Gakuin University
Niigata University of Health and Welfare
Tokyo City University
International University of Japan