Gunma Prefectural College of Health Sciences(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Gunma Prefectural College of Health Sciences(Cao học) | JPSS, trang chuyên về...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Gunma Prefectural College of Health Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Gunma Prefectural College of Health Sciences, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate school of NursinghoặcGraduate school of Rediological Technology, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Gunma  / Công lập

群馬県立県民健康科学大学 | Gunma Prefectural College of Health Sciences

Gunma Prefectural College of Health Sciences Khoa nghiên cứu Danh sách

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học