Tokyo Metropolitan University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Tokyo Metropolitan University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Tokyo Metropolitan University

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Tokyo Metropolitan University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Faculty of Humanities and Social ScienceshoặcNgành Faculty of Urban Environmental ScienceshoặcNgành Faculty of Systems DesignhoặcNgành Faculty of LawhoặcNgành Faculty of Economics and Business AdministrationhoặcNgành Faculty of SciencehoặcNgành Faculty of Health Sciences của Tokyo Metropolitan University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Tokyo Metropolitan University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Tokyo  / Công lập

東京都立大学 | Tokyo Metropolitan University

Exploring the future of the world through scholarship in Tokyo

 Tokyo Metropolitan University(TMU) is the only university operated by the Tokyo Metropolitan Government.
 One of key long-standing features of TMU is that the high level of research skills of our teaching staff leads to a quality university education. As a comprehensive university which has 7 faculties,23 departments and 7 graduate school, students are able to choose their own expertise from a broad spectrum of academic fields. In addition, specific initiatives of our university include maintaining reasonably sized classes that allow for face-to-face interaction in classes encompassing the fundamental academic subjects required in a general university.

Trang web chính thức :

Share:
 • QQ
 • weibo
 • twitter
 • facebook
 • wechat

Tokyo Metropolitan University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 9người (Niên khóa 2024) 4người (Niên khóa 2023) 17,000 Yên (Niên khóa 2024) 282,000 Yên (Niên khóa 2024) 520,800 Yên (Niên khóa 2024) 1-1 Minami-Osawa, Hachioji-shi, Tokyo
  Khoa
  • Department of Human and Social Sciences
  • Department of Humanities
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 5người (Niên khóa 2024) 0người (Niên khóa 2023) 17,000 Yên (Niên khóa 2024) 282,000 Yên (Niên khóa 2024) 520,800 Yên (Niên khóa 2024) 1-1 Minamiosawa, Hachioji-shi, Tokyo
  Khoa
  • Department of Geography
  • Department of Civil and Environmental Engineering
  • Department of Architecture
  • Department of Applied Chemistry for Environment
  • Department of Tourism Science
  • Department of Urban Science and Policy
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 12người (Niên khóa 2024) 4người (Niên khóa 2023) 17,000 Yên (Niên khóa 2024) 282,000 Yên (Niên khóa 2024) 520,800 Yên (Niên khóa 2024) 1-1 Minami-Osawa, Hachioji-shi, Tokyo
  Khoa
  • Department of Computer Science
  • Department of Electrical Engineering and Computer Science
  • Department of Mechanical Systems Engineering
  • Department of Aeronautics and Astronautics
  • Department of Industrial Art
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 3người (Niên khóa 2024) 1người (Niên khóa 2023) 17,000 Yên (Niên khóa 2024) 282,000 Yên (Niên khóa 2024) 520,800 Yên (Niên khóa 2024) 1-1 Minamiosawa, Hachioji-shi, Tokyo
  Khoa
  • Department of Law
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 5người (Niên khóa 2024) 0người (Niên khóa 2023) 17,000 Yên (Niên khóa 2024) 282,000 Yên (Niên khóa 2024) 520,800 Yên (Niên khóa 2024) 1-1 Minamiosawa, Hachioji-shi, Tokyo
  Khoa
  • Department of Economics and Business Administration
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 2người (Niên khóa 2023) 17,000 Yên (Niên khóa 2024) 282,000 Yên (Niên khóa 2024) 520,800 Yên (Niên khóa 2024) 1-1 Minamiosawa, Hachioji-shi, Tokyo
  Khoa
  • Department of Mathematical Sciences
  • Department of Physics
  • Department of Chemistry
  • Department of Biological Sciences
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 17,000 Yên (Niên khóa 2024) 282,000 Yên (Niên khóa 2024) 520,800 Yên (Niên khóa 2024) 1-1 Minami-Osawa, Hachioji-shi, Tokyo
  Khoa
  • Department of Nursing Sciences
  • Department of Physical Therapy
  • Department of Occupational Therapy
  • Department of Radiological Sciences

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học