ศึกษาศาสตร์ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ศึกษาศาสตร์ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > สาขาวิชา > รายการการเรียนด้านต่างๆ > ศึกษาศาสตร์

รายละเอียดสาขาวิชา ศึกษาศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

ค้นหา “การศึกษา” ที่ควรจะเป็นตั้งแต่รากฐาน

ศึกษาศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ค้นคว้ารูปแบบที่การศึกษาควรจะเป็น วิจัยเหตุการณ์ต่างที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยยึดคำถามว่านักเรียนและเด็กแต่ละคนควรจะได้รับการศึกษาแบบใดจึงจะดีเป็นหลัก ขอบเขตการวิจัยกว้างขวางตั้งแต่ การอบรมของผู้ปกครอง เนื้อหาการเรียนการสอนภายในโรงเรียน นโยบายบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ จนถึงการอบรมบุคคลากรในองค์กร การที่จะรับมือกับปัญหาเช่นนี้ได้ จำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ทั้งประวัติศาสตร์การศึกษา สถานที่ที่มีการเรียนการสอนจริง และสังคมของมนุษย์ ศึกษาศาสตร์ในปัจจุบัน การวิจัยเกี่ยวกับการสอบเข้า ปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษาและครอบครัว การไม่ยอมไปโรงเรียน และการรังแก ตื่นตัวเป็นอย่างมาก ทั้งการหาต้นตอของปัญหาและปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อปัญหา โดยเล็งการนำสังคมศาสตร์ และจิตวิทยาเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้่

การเรียนด้านนี้สามารถเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย...

南山大学 | Nanzan University

Nanzan University is the only comprehensive, co...

Nanzan University

九州大学 | Kyushu University

In 2014, MEXT has launched “Top Global Universi...

Kyushu University

京都外国語大学 | Kyoto University of Foreign Studies

Kyoto University of Foreign Studies was founded...

Kyoto University of Foreign Studies

福山市立大学 | Fukuyama City University

Fukuyama City University is a public university...

Fukuyama City University

日本大学 | Nihon University

Nihon Law University, the predecessor of Nihon ...

Nihon University

帝京大学 | Teikyo University

Teikyo University is a comprehensive institutio...

Teikyo University

大阪教育大学 | Osaka Kyoiku University

Osaka Kyoiku University has over 140 years of h...

Osaka Kyoiku University

ค้นหามหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนทางด้านนี้


ค้นหาสถาบันการศึกษา