Khoa Văn học | Trường Đại học Kansai | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Khoa Văn học | Trường Đại học Kansai | JPSS, trang chuyên về thông tin du học...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Khoa Văn học

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Trường Đại học Kansai. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Khoa Văn họchoặcNgành Khoa dự bị dành cho du học sinh của trường Đại học KansaihoặcNgành LawhoặcNgành EconomicshoặcNgành Business and CommercehoặcNgành SociologyhoặcNgành InformaticshoặcNgành Engineering SciencehoặcNgành Policy StudieshoặcNgành Environmental and Urban EngineeringhoặcNgành Chemistry, Materials and BioengineeringhoặcNgành Safety SciencehoặcNgành Health and Well-being của Trường Đại học Kansai cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Trường Đại học Kansai thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Osaka  / Tư lập

Trường Đại học Kansai | 関西大学 | Kansai University

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Liên hệ

Khoa Văn học

Download hồ sơ đăng ký
  • Mục thông tin tuyển sinh
  • Mục thông tin ngành học
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập
Code bưu điện 564-8680
Địa chỉ liên hệ 3-3-35 Yamate-cho, Suita City, Osaka Prefecture
Bộ phận liên hệ Trung tâm tuyển sinh Bộ phận tuyển sinh
Điện thoại 06-6368-1121
Fax 06-6368-0066
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 10người (Niên khóa 2020)
Số người thi tuyển 55người (Niên khóa 2019)
Số người trúng tuyển 16người (Niên khóa 2019)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2020)
Tiền nhập học 260,000 Yên (Niên khóa 2020)
Tiền học phí / năm 930,000 Yên (Niên khóa 2020)
Các khoản chi phí khác 27,000 Yên (Niên khóa 2020)
Khoa Khoa Tổng hợp Nhân văn
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 6
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ Kỳ thi tuyển sinh dành cho du học sinh
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 9 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 9 năm 2019 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 20 tháng 10 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 25 tháng 10 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 5 tháng 11 năm 2019(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 17 tháng 3 năm 2020(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 11 năm 2018
Thi tiếng Anh Tham khảo thông tin Ghi chú dưới đây
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Phải nộp điểm hoặc bằng của một trong các kỳ thi kiểm định sau đây: TOEFT iBT, IELTS, TOEIC L&R, Cambridge English, Kỳ thi kiểm định tiếng Anh thực hành (THE EIKEN TEST IN PRACTICAL ENGLISH PROFICIENCY), Kỳ thi kiểm định tiếng Anh của Liên Hợp Quốc (UNITED NATIONS ASSOCIATIONS TEST OF ENGLISH (UNATE)). Đối với những người có giấy tờ xác nhận đã được giáo dục phổ thông bằng tiếng Anh trong 6 năm gần nhất, có thể được miễn nộp điểm hoặc bằng cấp nêu trên. Điểm hoặc bằng kiểm định tiếng Anh phải được nhận không quá 2 năm tại thời điểm nộp hồ sơ. Bằng TOEFT ITP và TOIEC L&R IP không được công nhận.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ Kỳ thi tuyển sinh dành cho du học sinh
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 11 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 11 năm 2019 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 12 tháng 1 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 17 tháng 1 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 3 tháng 2 năm 2020(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 17 tháng 3 năm 2020(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2019
Thi tiếng Anh Tham khảo thông tin Ghi chú dưới đây
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Phải nộp điểm hoặc bằng của một trong các kỳ thi kiểm định sau đây: TOEFT iBT, IELTS, TOEIC L&R, Cambridge English, Kỳ thi kiểm định tiếng Anh thực hành (THE EIKEN TEST IN PRACTICAL ENGLISH PROFICIENCY), Kỳ thi kiểm định tiếng Anh của Liên Hợp Quốc (UNITED NATIONS ASSOCIATIONS TEST OF ENGLISH (UNATE)). Đối với những người có giấy tờ xác nhận đã được giáo dục phổ thông bằng tiếng Anh trong 6 năm gần nhất, có thể được miễn nộp điểm hoặc bằng cấp nêu trên. Điểm hoặc bằng kiểm định tiếng Anh phải được nhận không quá 2 năm tại thời điểm nộp hồ sơ. Bằng TOEFT ITP và TOIEC L&R IP không được công nhận.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 26 tháng 05 năm 2020

Trang web

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học