Khoa Văn học | Trường Đại học Kansai | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Khoa Văn học | Trường Đại học Kansai | JPSS, trang chuyên về thông tin du học...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Khoa Văn học

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Trường Đại học Kansai. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Khoa Văn họchoặcNgành Khoa dự bị dành cho du học sinh của trường Đại học KansaihoặcNgành LawhoặcNgành EconomicshoặcNgành Business and CommercehoặcNgành SociologyhoặcNgành InformaticshoặcNgành Engineering SciencehoặcNgành Policy StudieshoặcNgành Environmental and Urban EngineeringhoặcNgành Chemistry, Materials and BioengineeringhoặcNgành Safety SciencehoặcNgành Health and Well-being của Trường Đại học Kansai cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Trường Đại học Kansai thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Osaka  / Tư lập

Trường Đại học Kansai | 関西大学 | Kansai University

Liên hệ

Khoa Văn học

Download tài liệu giới thiệu ngành học Download hồ sơ đăng ký
  • Mục thông tin tuyển sinh
  • Mục thông tin ngành học
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập
Code bưu điện 564-8680
Địa chỉ liên hệ 3-3-35 Yamate-cho, Suita City, Osaka Prefecture
Bộ phận liên hệ Trung tâm tuyển sinh Bộ phận tuyển sinh
Điện thoại 06-6368-1121
Fax 06-6368-0066
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 12người (Niên khóa 2021)
Số người thi tuyển 86người (Niên khóa 2020)
Số người trúng tuyển 14người (Niên khóa 2020)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền nhập học 260,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền học phí / năm 930,000 Yên (Niên khóa 2021)
Các khoản chi phí khác 27,000 Yên (Niên khóa 2021)
Ghi chú 2021年度の入学金、授業料、諸費用は未定ですので、2020年現行のものを載せています。
Khoa Khoa Tổng hợp Nhân văn
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 6
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Kỳ thi tuyển sinh dành cho du học sinh
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 10 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 10 năm 2020 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 22 tháng 11 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 27 tháng 11 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 7 tháng 12 năm 2020(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 17 tháng 3 năm 2021(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Có sự thay đổi về sự áp dụng Kỳ thi Du học, vì vậy hãy xác nhận thông tin chi tiết trên trang web tổng hợp về kỳ thi tuyển sinh của trường Đại học Kansai “Kan-Dai web”.
Thi tiếng Anh Hãy xem nội dung chú thích dưới đây.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Thí sinh phải nộp điểm thành tích hoặc cấp đạt được của một trong các kỳ thi sau: Cambridge English, EIKEN, UNATE, TOEFL iBT, IELTS Academic, TOEIC L&R. Bảng thành tích của các kỳ thi tiếng Anh phải trong vòng 2 năm tính đến ngày nộp hồ sơ. ※Về việc các kỳ thi tiếng Anh bị hủy thực hiện hoặc tạm đình chỉ, xin hãy xác nhận thêm thông tin cụ thể trên trang web tổng hợp về kỳ thi tuyển sinh của trường Đại học Kansai “Kan-Dai web”.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Kỳ thi tuyển sinh dành cho du học sinh
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 11 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 12 năm 2020 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 10 tháng 1 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 15 tháng 1 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 25 tháng 1 năm 2021(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 17 tháng 3 năm 2021(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2020
Thi tiếng Anh Hãy xem nội dung chú thích dưới đây.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Thí sinh phải nộp điểm thành tích hoặc cấp đạt được của một trong các kỳ thi sau: Cambridge English, EIKEN, UNATE, TOEFL iBT, IELTS Academic, TOEIC L&R. Bảng thành tích của các kỳ thi tiếng Anh phải trong vòng 2 năm tính đến ngày nộp hồ sơ. Hãy đọc thêm “Tài liệu hướng dẫn tuyển sinh” để biết thêm chi tiết.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 25 tháng 11 năm 2020

Trang web

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học