Waseda University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Waseda University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Waseda University

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Waseda University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Political Science and EconomicshoặcNgành Fundamental Science and EngineeringhoặcNgành Social ScienceshoặcNgành International Liberal StudieshoặcNgành Culture, Media and SocietyhoặcNgành Creative Science and EngineeringhoặcNgành Advanced Science and EngineeringhoặcNgành LawhoặcNgành Humanities and Social ScienceshoặcNgành EducationhoặcNgành CommercehoặcNgành Human ScienceshoặcNgành Sport Sciences của Waseda University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Waseda University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Tokyo  / Tư lập

早稲田大学 | Waseda University

Download tài liệu giới thiệu trường đại học

From the past Waseda of Japan to the future WASEDA of the world: Spreading Our Academic Wings

In today’s increasingly global society, people are expected to contribute widely to Japan and the world, and to act as leaders for the next generation. Waseda University has produced many great thinkers throughout its proud history. Now the university is focusing on developing global leaders.
With your eyes to the world, it is you, the incoming class, who will build the new traditions of Waseda.

[Schools with English Programs]
School of Political Science and Economics
School of Social Sciences
School of International Liberal Studies
School of Fundamental Science and Engineering
School of Creative Science and Engineering
School of Culture, Media and Society
-------------------------------------------------
WHY WASEDA?
We introduce an international ranking of Waseda and Tokyo city !
http://www.waseda.jp/inst/whywaseda/
-------------------------------------------------
What is campus life like at Waseda ?
Introduction movie
http://www.topuniversities.com/universities/waseda-university

Trang web chính thức :

Share:
 • QQ
 • weibo
 • twitter
 • facebook
 • wechat

Waseda University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 20người (Niên khóa 2024) 25người (Niên khóa 2023) 200,000 Yên (Niên khóa 2023) 999,000 Yên (Niên khóa 2023) 1-6-1 Nishi-waseda, Shinjuku-ku, Tokyo
  Khoa
  • Political Science
  • Economics
  • Global Political Economy
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 6người (Niên khóa 2023) 200,000 Yên (Niên khóa 2023) 1,446,000 Yên (Niên khóa 2023) 1-6-1 Nishi-Waseda, Shinjuku-ku, Tokyo
  Khoa
  • Mathematics
  • Applied Mathematics
  • Applied Mechanics and Aerospace Engineering
  • Electronic and Physical Systems
  • Computer Science and Engineering
  • Communications and Computer Engineering
  • Intermedia Art and Science
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 9người (Niên khóa 2023) 200,000 Yên (Niên khóa 2023) 971,000 Yên (Niên khóa 2023) 1-6-1 Nishi-Waseda, Shinjuku-ku, Tokyo
  Khoa
  • Social Sciences
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Địa chỉ liên hệ
  Liên hệ để biết thêm chi tiết 4F Building No.11, 1-6-1 Nishi-Waseda, Shinjuku-ku, Tokyo
  Khoa
  • International Liberal Studies
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 20người (Niên khóa 2024) 37người (Niên khóa 2023) 200,000 Yên (Niên khóa 2023) 1,009,000 Yên (Niên khóa 2023) 1-6-1 Nishi-Waseda, Shinjuku-ku, Tokyo
  Khoa
  • Transcultural Studies
  • Interdisciplinary Studies of Culture
  • Studies in Media, Image, and Body
  • Creative Writing and Criticism
  • Contemporary Human Studies
  • Social Constitution, History, and Culture
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 17người (Niên khóa 2023) 200,000 Yên (Niên khóa 2023) 1,446,000 Yên (Niên khóa 2023) 1-6-1 Nishi-Waseda, Shinjuku-ku, Tokyo
  Khoa
  • Architecture
  • Modern Mechanical Engineering
  • Industrial and Management Systems Engineering
  • Civil and Environmental Engineering
  • Resources and Environmental Engineering
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 7người (Niên khóa 2023) 200,000 Yên (Niên khóa 2023) 1,446,000 Yên (Niên khóa 2023) 1-6-1 Nishi-Waseda, Shinjuku-ku, Tokyo
  Khoa
  • Physics
  • Applied Physics
  • Chemistry and Biochemistry
  • Applied Chemistry
  • Life Science and Medical Bioscience
  • Electrical Engineering and Bioscience
 • Law
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 12người (Niên khóa 2023) 30,000 Yên (Niên khóa 2023) 200,000 Yên (Niên khóa 2023) 960,000 Yên (Niên khóa 2023) 1-6-1 Nishi-Waseda, Shinjuku-ku, Tokyo
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 29người (Niên khóa 2023) 30,000 Yên (Niên khóa 2023) 200,000 Yên (Niên khóa 2023) 1,009,000 Yên (Niên khóa 2023) 1-6-1 Nishi-Waseda, Shinjuku-ku, Tokyo
  Khoa
  • Philosophy
  • Asian Philosophy
  • Psychology
  • Sociology
  • Education
  • Japanese Studies
  • Chinese Studies
  • English Studies
  • French Studies
  • German Studies
  • Russian Studies
  • Theatre and Film Arts
  • Art History
  • Japanese History
  • Asian History
  • Western History
  • Archaeology
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 16người (Niên khóa 2023) 30,000 Yên (Niên khóa 2023) 200,000 Yên (Niên khóa 2023) 960,000 Yên (Niên khóa 2023) 1-6-1 Nishi-Waseda, Shinjuku-ku, Tokyo
  Khoa
  • Education
  • Japanese Language and Literature
  • English Language and Literature
  • Social Studies
  • Cultural Sciences
  • Science
  • Mathematics
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 17người (Niên khóa 2023) 30,000 Yên (Niên khóa 2023) 200,000 Yên (Niên khóa 2023) 971,000 Yên (Niên khóa 2023) 1-6-1 Nishi-Waseda, Shinjuku-ku, Tokyo
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 8người (Niên khóa 2023) 30,000 Yên (Niên khóa 2023) 200,000 Yên (Niên khóa 2023) 1,371,000 Yên (Niên khóa 2023) 1-6-1 Nishi-Waseda, Shinjyuku-ku, Tokyo
  Khoa
  • Human Behavior and Environment Sciences
  • Health Science and Social Welfare
  • Human Informatics and Cognitive Sciences
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 1người (Niên khóa 2023) 30,000 Yên (Niên khóa 2023) 200,000 Yên (Niên khóa 2023) 1,394,000 Yên (Niên khóa 2023) 1-6-1 Nishi-Waseda, Shinjyuku-ku, Tokyo
  Khoa
  • Sport Sciences

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học