Ryukoku University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Ryukoku University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Ryukoku University

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Ryukoku University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Japanese Culture and Language ProgramhoặcNgành LettershoặcNgành EconomicshoặcNgành Business AdministrationhoặcNgành LawhoặcNgành Advanced Science and TechnologyhoặcNgành SociologyhoặcNgành International StudieshoặcNgành Policy SciencehoặcNgành Agriculture của Ryukoku University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Ryukoku University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Kyoto  / Tư lập

龍谷大学 | Ryukoku University

Liên hệ

By nurturing citizens with "Magokoro (Sincerity)" and creating new knowledge and values, we will become a platform to overcome any obstacles or differences and contribute to world peace.

It is a global campus where about 500 international students from all over the world study.
It was founded in 1639 as a dormitory of Nishi Honganji Temple.
Today, the university has campuses in Kyoto City, Kyoto Prefecture and Otsu City, Shiga Prefecture, with nine faculties, one junior college, ten graduate schools, and Japanese Culture and Language Program.

Trang web chính thức :

Share:
 • QQ
 • weibo
 • twitter
 • facebook
 • wechat

Ryukoku University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 40người (Niên khóa 2020) 36người (Niên khóa 2019) 15,000 Yên (Niên khóa 2021) 50,000 Yên (Niên khóa 2021) 487,000 Yên (Niên khóa 2021) 67 Tsukamoto-cho, Fukakusa, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto
  Khoa
  • Japanese Culture & Language Program
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 29người (Niên khóa 2021) 35,000 Yên (Niên khóa 2021) 260,000 Yên (Niên khóa 2021) 761,000 Yên (Niên khóa 2021) 67 Tsukamoto-cho, Fukakusa, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto
  Khoa
  • Shin Buddhism
  • Buddhist Studies
  • Philosophy
  • Clinical Psychology
  • History
  • Japanese Language and Literature
  • English Language and English/American Literature
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 12người (Niên khóa 2021) 35,000 Yên (Niên khóa 2021) 260,000 Yên (Niên khóa 2021) 761,000 Yên (Niên khóa 2021) 67 Tsukamoto-cho, Fukakusa, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto
  Khoa
  • Contemporary Economics
  • International Economics
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 10người (Niên khóa 2021) 35,000 Yên (Niên khóa 2021) 260,000 Yên (Niên khóa 2021) 761,000 Yên (Niên khóa 2021) 67 Tsukamoto-cho, Fukakusa, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto
  Khoa
  • Business Administration
 • Law
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 5người (Niên khóa 2021) 35,000 Yên (Niên khóa 2021) 260,000 Yên (Niên khóa 2021) 761,000 Yên (Niên khóa 2021) 67 Tsukamoto-cho, Fukakusa, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto
  Khoa
  • Law
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 12người (Niên khóa 2021) 35,000 Yên (Niên khóa 2021) 260,000 Yên (Niên khóa 2021) 1,029,000 Yên (Niên khóa 2021) 67 Tsukamoto-cho, Fukakusa, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto
  Khoa
  • Applied Mathematics and Informatics
  • Intelligent Media Informatics
  • Electronics,Information and Communication Engineering
  • Mechanical Engineering and Robotics
  • Materials Chemistry
  • Ecology and Environmental Engineering
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 8người (Niên khóa 2021) 35,000 Yên (Niên khóa 2021) 260,000 Yên (Niên khóa 2021) 761,000 Yên (Niên khóa 2021) 67 Tsukamoto-cho, Fukakusa, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto
  Khoa
  • Sociology
  • Community Management
  • Contemporary Social Work
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 30người (Niên khóa 2021) 35,000 Yên (Niên khóa 2021) 260,000 Yên (Niên khóa 2021) 806,000 Yên (Niên khóa 2021) 67 Tsukamoto-cho, Fukakusa, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto
  Khoa
  • Intercultural Communication
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 5người (Niên khóa 2021) 35,000 Yên (Niên khóa 2021) 260,000 Yên (Niên khóa 2021) 761,000 Yên (Niên khóa 2021) 67 Tsukamoto-cho, Fukakusa, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto
  Khoa
  • Policy Science
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 7người (Niên khóa 2021) 35,000 Yên (Niên khóa 2021) 260,000 Yên (Niên khóa 2021) 979,000 Yên (Niên khóa 2021) 67 Tsukamoto-cho, Fukakusa, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto
  Khoa
  • Plant Life Sciences
  • Bioresource Sciences
  • Food Nutrition
  • Food Agriculture Systems

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học