Doshisha University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Doshisha University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Doshisha University

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Doshisha University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành The Institute for the Liberal ArtshoặcNgành TheologyhoặcNgành LettershoặcNgành LawhoặcNgành EconomicshoặcNgành CommercehoặcNgành Science and EngineeringhoặcNgành Social StudieshoặcNgành Policy StudieshoặcNgành Culture and Information SciencehoặcNgành Health and Sports SciencehoặcNgành Life and Medical ScienceshoặcNgành PsychologyhoặcNgành Global CommunicationshoặcNgành Global and Regional Studies của Doshisha University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Doshisha University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Kyoto  / Tư lập

同志社大学 | Doshisha University

Download tài liệu giới thiệu trường đại học

"Learn to Live and Live to Learn" with the history of Japan, developing frontiers of "wisdom"

Our founding spirit consists of three main principles: Christianity, Liberalism and Internationalism. Doshisha was founded by Joseph Hardy Neesima in 1875 as the first Japanese school advocating the teaching of Christianity. Doshisha has about 28,000 students and about 1,100 of them are from outside Japan.
We offers English-based degree programs designed for degree-seeking undergraduate and graduate students.

【English-based Degree Programs】
(Undergraduate Program)
・The Institute for the Liberal Arts

(Graduate Program) 
・International Science and Technology Course at the Graduate School of Science and Engineering / Life and Medical Sciences
https://istc.doshisha.ac.jp/istc/en/
・Global MBA
Master's Degree Program, Global Business and Management Studies
https://gmba.doshisha.ac.jp/gmba/en/
Doshisha Business School
・Graduate School of Global Studies
https://global-studies.doshisha.ac.jp/gs/en/index.html

Trang web chính thức :

Share:
 • QQ
 • weibo
 • twitter
 • facebook
 • wechat

Doshisha University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 50người (Niên khóa 2025) 15,000 Yên (Niên khóa 2025) 200,000 Yên (Niên khóa 2025) 783,000 Yên (Niên khóa 2025) Kamidachiuri-agaru, Karasuma-dori, Kamigyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
  Khoa
  • Japanese Society and Global Culture Concentration (Faculty of Letters)
  • Japanese Society and Global Culture Concentration (Faculty of Social Studies)
  • Japanese Business and the Global Economy Concentration (Faculty of Economics)
  • Japanese Business and the Global Economy Concentration (Faculty of Commerce)
  • Japanese Politics and Global Studies Concentration (Faculty of Law)
  • Japanese Politics and Global Studies Concentration (Faculty of Policy Studies)
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 0người (Niên khóa 2023) 15,000 Yên (Niên khóa 2024) 200,000 Yên (Niên khóa 2024) 763,000 Yên (Niên khóa 2024) Karasuma-Higashi-Iru, Imadegawa-dori, Kamigyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
  Khoa
  • Theology
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 9người (Niên khóa 2023) 15,000 Yên (Niên khóa 2024) 200,000 Yên (Niên khóa 2024) 763,000 Yên (Niên khóa 2024) Karasuma-Higashi-Iru, Imadegawa-dori, Kamigyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
  Khoa
  • English
  • Philosophy
  • Aesthetics and Art Theory
  • Cultural History
  • Japanese Literature
 • Law
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 17người (Niên khóa 2023) 15,000 Yên (Niên khóa 2024) 200,000 Yên (Niên khóa 2024) 763,000 Yên (Niên khóa 2024) Karasuma-Higashi-Iru, Imadegawa-dori, Kamigyo-ku, Koyoto-shi, Kyoto-shi, Kyoto
  Khoa
  • Law
  • Political Science
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 15người (Niên khóa 2024) 32người (Niên khóa 2023) 15,000 Yên (Niên khóa 2024) 200,000 Yên (Niên khóa 2024) 763,000 Yên (Niên khóa 2024) Karasuma-Higashi-Iru, Imadegawa-dori, Kamigyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
  Khoa
  • Economics
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 15người (Niên khóa 2024) 37người (Niên khóa 2023) 15,000 Yên (Niên khóa 2024) 200,000 Yên (Niên khóa 2024) 763,000 Yên (Niên khóa 2024) Karasuma-Higashi-Iru, Imadegawa-dori, Kamigyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
  Khoa
  • Commerce
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 10người (Niên khóa 2024) 20người (Niên khóa 2023) 10,000 Yên (Niên khóa 2024) 200,000 Yên (Niên khóa 2024) 1,264,000 Yên (Niên khóa 2024) Karasuma-Higashi-Iru, Imadegawa-dori, Kamigyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
  Khoa
  • Intelligent Information Engineering and Science
  • Information Systems Design
  • Electrical Engineering
  • Electronics
  • Mechanical and Systems Engineering
  • Mechanical Engineering and Science
  • Molecular Chemistry and Biochemistry
  • Chemical Engineering and Materials Science
  • Environmental Systems Science
  • Mathematical Sciences
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 33người (Niên khóa 2023) 10,000 Yên (Niên khóa 2024) 200,000 Yên (Niên khóa 2024) 763,000 Yên (Niên khóa 2024) Karasuma-Higashi-Iru, Imadegawa-dori, Kamigyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
  Khoa
  • Sociology
  • Social Welfare
  • Media, Journalism and Communications
  • Industrial Relations
  • Education and Culture
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 20người (Niên khóa 2023) 10,000 Yên (Niên khóa 2024) 200,000 Yên (Niên khóa 2024) 763,000 Yên (Niên khóa 2024) Karasuma-Higashi-Iru, Imadegawa-dori, Kamigyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
  Khoa
  • Policy Studies
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 0người (Niên khóa 2023) 15,000 Yên (Niên khóa 2024) 200,000 Yên (Niên khóa 2024) 873,000 Yên (Niên khóa 2024) Karasuma-Higashi-Iru, Imadegawa-dori, Kamigyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
  Khoa
  • Culture and Information Science
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 3người (Niên khóa 2024) 3người (Niên khóa 2023) 10,000 Yên (Niên khóa 2024) 200,000 Yên (Niên khóa 2024) 906,000 Yên (Niên khóa 2024) Karasuma-Higashi-Iru, Imadegawa-dori, Kamigyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
  Khoa
  • Health and Sports Science
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 2người (Niên khóa 2024) 7người (Niên khóa 2023) 10,000 Yên (Niên khóa 2024) 200,000 Yên (Niên khóa 2024) 1,264,000 Yên (Niên khóa 2024) Karasuma-Higashi-Iru, Imadegawa-dori, Kamigyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
  Khoa
  • Biomedical Engineering
  • Biomedical Information
  • Medical Life Systems
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 6người (Niên khóa 2023) 15,000 Yên (Niên khóa 2024) 200,000 Yên (Niên khóa 2024) 923,000 Yên (Niên khóa 2024) Karasuma-Higashi-Iru, Imadegawa-dori, Kamigyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
  Khoa
  • Psychology
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 15người (Niên khóa 2024) 39người (Niên khóa 2023) 15,000 Yên (Niên khóa 2024) 200,000 Yên (Niên khóa 2024) 873,000 Yên (Niên khóa 2024) Karasuma-Higasi-Iru, Imadegawa-dori, Kamigyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
  Khoa
  • Global Communications
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 3người (Niên khóa 2023) 15,000 Yên (Niên khóa 2024) 200,000 Yên (Niên khóa 2024) 763,000 Yên (Niên khóa 2024) Karasuma-Higashi-iru, Imadegawa-dori, Kamigyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
  Khoa
  • Global and Regional Studies

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học