Political Science and Economics | Waseda University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Political Science and Economics | Waseda University | JPSS, trang chuyên về t...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Political Science and Economics

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Waseda University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Political Science and EconomicshoặcNgành Fundamental Science and EngineeringhoặcNgành Social ScienceshoặcNgành International Liberal StudieshoặcNgành Culture, Media and SocietyhoặcNgành Creative Science and EngineeringhoặcNgành Advanced Science and EngineeringhoặcNgành LawhoặcNgành Humanities and Social ScienceshoặcNgành EducationhoặcNgành CommercehoặcNgành Human ScienceshoặcNgành Sport Sciences của Waseda University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Waseda University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Tokyo  / Tư lập

早稲田大学 | Waseda University

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật  Xem thông tin bằng tiếng Anh 

Political Science and Economics

Application guideline of English-Based Undergraduate programs

Please be informed that we have released the application guidelines in English program for September 2018 entry.


School of Political Science and Economics : English-based Degree Program
http://www.waseda.jp/fpse/pse/en/applicants/download/

School of Social Science : Transnational and interdisciplinary Studies in Social Innovation
http://www.waseda.jp/fsss/sss/en/applicants/admission/

Faculty of Science and Engineering : International Program
http://www.sci.waseda.ac.jp/eng/admissions_us/admissions/apply/

School of Culture, Media and Society : Global Studies in Japanese Cultures Program
http://www.waseda.jp/flas/cms/en/applicants-2/admission/

Schools of International Liberal Studies
https://www.waseda.jp/fire/sils/en/applicants/admission/


----------------------------------------------------------------------------------------------

New English-based Master’s degree program will be launched in the area of Sport Sciences!


Waseda University Graduate School of Sport Sciences is proud to announce that an English-based two-year master’s degree program with two areas of specialization, “Health and Exercise Science” and “Sport Management,” starts in September, 2018. Application guideline will be scheduled to be posted to our website, in December 2017.

This new program is designed to expose students to advanced knowledge in each area of specialization and exciting research opportunities in the field and/or laboratory setting. With the completion of course work and research, graduates will be prepared to apply their knowledge and experience to improve the health and wellness of their community, pursue their professional career and contribute to the world of sport sciences in the 2020 Tokyo Olympic-Paralympic Games and beyond.

Please check the following URL.

https://www.waseda.jp/fsps/gsps/news-en/2017/10/13/1762/


  • Mục thông tin tuyển sinh
  • Mục thông tin ngành học
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập
Code bưu điện 169-8050
Địa chỉ liên hệ 1-6-1 Nishi-waseda, Shinjuku-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ International Admissions Office, Admissions Center
Điện thoại 03-3204-9073
Fax 03-3204-9464
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2018)
Số người thi tuyển 82người (Niên khóa 2017)
Số người trúng tuyển 13người (Niên khóa 2017)
Số du học sinh tư phí của trường 361người (Niên khóa 2016)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2016)
Tiền học phí / năm 999,000 Yên (Niên khóa 2016)
Các khoản chi phí khác 6,500 Yên (Niên khóa 2016)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú Examination Fee:
Entrance Examination for Undergraduate International Students: 30,000 yen.
Entrance Examination for Undergraduates by Pre-Arrival Admission using EJU: 5,000 yen
English Degree Studies of September Admission (EDESSA): 5,000 yen if you live in Japan, 35,000 yen if you live outside Japan.

On sending Examination Fee abroad, you must add the designated commission for exchange. For detail, please refer to the application guidelines.
Khoa Political Science, Economics, Global Political Economy
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 5
Đề thi tuyển sinh cũ Công khai trên internet
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for Undergraduate International Students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 6 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 30 tháng 6 năm 2017
Ngày thi tuyển Ngày 3 tháng 9 năm 2017 , Ngày 24 tháng 9 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 14 tháng 9 năm 2017 , Ngày 28 tháng 9 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 16 tháng 10 năm 2017
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiểu luận, Phỏng vấn, "Essay" is to test the ability of thinking and expression being based on long material of Japanese language
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, JLPT is also acceptable. (Up to December 2015. Level is not matter.).
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 11 năm 2016
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL v.v...
Ghi chú Submit a report of your wish to enter the university in Japanese on the designated form.
Only those who pass the written examination can take Interview.
Please make an application form by Waseda Online Admissions Application.
You can make procedures on the Online Admissions Application from 10:00 24th June 2017 to 12:00 23rd June 2017 (Japan time).
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for Undergraduates by Pre-Arrival Admission
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 10 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 11 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 18 tháng 1 năm 2018
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 31 tháng 1 năm 2018
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp, Toán 1
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2017
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL
Ghi chú For details, please refer to application guidelines.
http://web.waseda.jp/admission/ujp/tonichifuyo/
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2017
Phân loại hồ sơ English Degree Studies of September Admissions (EDESSA) 1st
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 10 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 10 năm 2016
Ngày thi tuyển Ngày 7 tháng 1 năm 2017 ~ Ngày 15 tháng 1 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 16 tháng 12 năm 2016 , Ngày 23 tháng 1 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 17 tháng 2 năm 2017
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Anh
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL v.v...
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú In addition to results of English examination, the designated Application Form, Report of your wish to enter the university, Transcripts of the high school, the document to verify the qualification to apply (Document to prove (expected) graduation of a high school, etc.), results of examination of the qualification to enter a university or national standardized test (SAT, GCE, Abitur, Baccalaureat, IB, etc.), and 2 recommendation letters are required to submit at Application screening. (If you can submit results of examination of the qualification to enter a university or national standardized test on education system in which English is the 1st language (SAT, ACT, GCE, IB (lessons in English)), you are exempted to submit results of English examination. Results of Application screening will be sent at 18th Dec 2015.
If you take Interview, the date is designated by the faculty from 9th, 10th, 16th, or 17th January 2016.

For details, please refer to the application guidelines.
http://www.waseda.jp/fpse/pse/en/applicants/download/
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2017
Phân loại hồ sơ English Degree Studies of September Admissions (EDESSA) 2nd
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 2 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 2 năm 2017
Ngày thi tuyển Ngày 13 tháng 5 năm 2017 , Ngày 21 tháng 5 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 14 tháng 4 năm 2017 , Ngày 29 tháng 5 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 23 tháng 6 năm 2017
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Anh
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL v.v...
Ghi chú In addition to results of English examination, the designated Application Form, Report of your wish to enter the university, Transcripts of the high school, the document to verify the qualification to apply (Document to prove (expected) graduation of a high school, etc.), results of examination of the qualification to enter a university or national standardized test (SAT, GCE, Abitur, Baccalaureat, IB, etc.), and 2 recommendation letters are required to submit at Application screening. (If you can submit results of examination of the qualification to enter a university or national standardized test on education system in which English is the 1st language (SAT, ACT, GCE, IB (lessons in English)), you are exempted to submit results of English examination. Results of Application screening will be sent at 15th April 2016.
If you take Interview, the date is designated by the faculty from 7th, 8th, 14th, or 15th May 2016.

For details, please refer to the application guidelines.
http://www.waseda.jp/fpse/pse/en/applicants/download/

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 08 tháng 11 năm 2017

Trang web

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học