Political Science and Economics | Waseda University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Political Science and Economics | Waseda University | JPSS, trang chuyên về t...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Political Science and Economics

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Waseda University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Political Science and EconomicshoặcNgành Fundamental Science and EngineeringhoặcNgành Social ScienceshoặcNgành International Liberal StudieshoặcNgành Culture, Media and SocietyhoặcNgành Creative Science and EngineeringhoặcNgành Advanced Science and EngineeringhoặcNgành LawhoặcNgành Humanities and Social ScienceshoặcNgành EducationhoặcNgành CommercehoặcNgành Human ScienceshoặcNgành Sport Sciences của Waseda University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Waseda University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Tokyo  / Tư lập

早稲田大学 | Waseda University

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật  Xem thông tin bằng tiếng Anh 

Political Science and Economics

English based undergraduate degree program for 2020 September Entry.


Please be informed that the English program for 2020 September Entry is released.
you can download each guidelines from the URL below.


School of Political Science and Economics
https://www.waseda.jp/fpse/pse/en/applicants/download/


School of Social Sciences
https://www.waseda.jp/fsss/sss/en/applicants/admission/


Faculty of Science and Engineering
https://www.waseda.jp/fsci/en/admissions_us/


School of Culture, Media and Scoiety
https://www.waseda.jp/flas/cms/en/applicants-2/admission/


School of International Liberal Stuides
https://www.waseda.jp/fire/sils/en/applicants/admission/

  • Mục thông tin tuyển sinh
  • Mục thông tin ngành học
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập
Code bưu điện 169-8050
Địa chỉ liên hệ 1-6-1 Nishi-waseda, Shinjuku-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ International Admissions Office, Admissions Center
Điện thoại 03-3204-9073
Fax 03-3204-9464
Nét đặc sắc của ngành học Có ngành đại học lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2020)
Số người thi tuyển 145người (Niên khóa 2019)
Số người trúng tuyển 14người (Niên khóa 2019)
Số du học sinh tư phí của trường 480người (Niên khóa 2018)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2020)
Tiền học phí / năm 999,000 Yên (Niên khóa 2020)
Các khoản chi phí khác 6,500 Yên (Niên khóa 2020)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú Examination Fee:
Entrance Examination for Undergraduate International Students: 30,000 yen.
English-based Degree Program AO Admission : 35,000 yen if you live in Japan, 5,000 yen if you live outside Japan.

On sending Examination Fee abroad, you must add the designated commission for exchange. For detail, please refer to the application guidelines.
Khoa Political Science, Economics, Global Political Economy
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 4
Đề thi tuyển sinh cũ Công khai trên internet
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for Undergraduate International Students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 21 tháng 6 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 6 năm 2019
Ngày thi tuyển Ngày 1 tháng 9 năm 2019 , Ngày 22 tháng 9 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 12 tháng 9 năm 2019 , Ngày 26 tháng 9 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 15 tháng 10 năm 2019
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiểu luận, Phỏng vấn, "Essay" is to test the ability of thinking and expression being based on long material of Japanese language
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, JLPT is also acceptable. (Taken by December 2018. Level is not matter.).
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 11 năm 2018
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL v.v...
Ghi chú Submit a report of your wish to enter the university in Japanese on the designated form.
Only those who pass the written examination can take Interview.
Please make an application form by Waseda Online Admissions Application.
You can make procedures on the Online Admissions Application from 10:00 18th June 2019 to 12:00 26th June 2019 (Japan time).
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2020
Phân loại hồ sơ English based undergraduate degree program AO Entrance Examination 1st
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 10 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 10 năm 2019
Ngày thi tuyển Ngày 13 tháng 12 năm 2019 ~ Ngày 14 tháng 12 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 17 tháng 12 năm 2019 , Ngày 22 tháng 4 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học 2020
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL v.v...
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú In addition to results of English examination, the designated Application Form, Report of your wish to enter the university, Transcripts of the high school, the document to verify the qualification to apply (Document to prove (expected) graduation of a high school, etc.), results of examination of the qualification to enter a university or national standardized test (SAT, GCE, Abitur, Baccalaureat, IB, etc.), and a recommendation letter are required to submit at Application screening. (If you can submit results of examination of the qualification to enter a university or national standardized test on education system in which English is the 1st language (SAT, ACT, GCE, IB (lessons in English)), you are exempted to submit results of English examination.

Results of documents screening will be noticed at 17th December 2019.

If you take Interview, the date is designated by the faculty from 12th, 13th, or 14th December 2019.
For details, please refer to the application guidelines to be issued in the summer of 2019.
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2020
Phân loại hồ sơ English Degree Studies AO Entrance Examination 2nd
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 2 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 2 năm 2020
Ngày thi tuyển Ngày 17 tháng 4 năm 2020 , Ngày 18 tháng 4 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 22 tháng 4 năm 2020 , Ngày 2 tháng 6 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học 2020
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL v.v...
Ghi chú In addition to results of English examination, the designated Application Form, Report of your wish to enter the university, Transcripts of the high school, the document to verify the qualification to apply (Document to prove (expected) graduation of a high school, etc.), results of examination of the qualification to enter a university or national standardized test (SAT, GCE, Abitur, Baccalaureat, IB, etc.), and a recommendation letter are required to submit at Application screening. (If you can submit results of examination of the qualification to enter a university or national standardized test on education system in which English is the 1st language (SAT, ACT, GCE, IB (lessons in English)), you are exempted to submit results of English examination.

Results of documents screening will be noticed at 22nd April 2020.

If you take Interview, the date is designated by the faculty from 17th or 18th April 2020.

For details, please refer to the application guidelines to be issued in the summer of 2020.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 11 tháng 12 năm 2019

Trang web

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học