Khoa Kinh tế | Trường Đại học Teikyo | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Khoa Kinh tế | Trường Đại học Teikyo | JPSS, trang chuyên về thông tin du học...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Khoa Kinh tế

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Trường Đại học Teikyo. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Khoa Văn họchoặcNgành Khoa Kinh tếhoặcNgành Khoa LuậthoặcNgành Khoa Công học và Khoa học tự nhiênhoặcNgành Khoa Ngoại ngữhoặcNgành Khoa Giáo dục của Trường Đại học Teikyo cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Trường Đại học Teikyo thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Tokyo, Tochigi  / Tư lập

Trường Đại học Teikyo | 帝京大学 | Teikyo University

Download tài liệu giới thiệu trường đại học

Khoa Kinh tế

  • Mục thông tin tuyển sinh
  • Mục thông tin ngành học
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập
Code bưu điện 192-0395
Địa chỉ liên hệ 359 Otsuka, Hachiouji-shi, Tokyo
Bộ phận liên hệ Bộ phận tuyển sinh
Điện thoại 042-678-3317
Fax 042-676-5637
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2023)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 505người (Niên khóa 2022)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền nhập học 263,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền học phí / năm 573,300 Yên (Niên khóa 2023)
Các khoản chi phí khác 201,260 Yên (Niên khóa 2023)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú Số lượng tuyển sinh là mỗi ngành tuyển một vài sinh viên
Phí dự thi: dự thi theo phương thức A nộp 35.000 yên, dự thi theo phương thức B nộp 20.000 yên. Có thể trả tiền học phí chia nhiều lần. (Riêng khóa Kinh tế địa phương thì có chút khác biệt về số tiền nộp. Hãy tham khảo cụ thể thêm trong hồ sơ hướng dẫn tuyển sinh.)
Khoa Ngành Kinh tế, Ngành Kinh tế địa phương, Ngành Kinh doanh, Ngành Kinh doanh du lịch, Ngành Kinh tế quốc tế
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Có thể gửi bưu điện (chỉ trong nước Nhật)
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Kỳ thi đầu vào đặc biệt dành cho Du học sinh kỳ I
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 10 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 10 năm 2023
Ngày thi tuyển Ngày 25 tháng 11 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 12 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 15 tháng 12 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp, Chỉ có dự thi theo phương thức B là cần phải thi Kì thi Du học Nhật Bản (EJU)
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 11 năm 2021
Ghi chú Thí sinh có thể chọn hình thức thi A và B cho Kỳ thi đầu vào đặc biệt dành cho Du học sinh.
Hình thức A: Hình thức thi tuyển theo kết quả thi năng lực tiếng Nhật theo đề riêng của Trường, xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn.
Hình thức B: Hình thức thi tuyển theo kết quả Kỳ thi du học Nhật bản, xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn.
Chỉ hình thức B cần nộp bản Copy thông báo kết quả Kỳ thi du học Nhật bản
Chỉ kỳ I trường chấp nhận thí sinh lưu trú không phải Tư cách lưu trú Du học dự thi đầu vào
Chi tiết xin xem nội dung hướng dẫn về Kỳ thi đầu vào đặc biệt dành cho Du học sinh năm 2024 của Trường.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Kỳ thi đầu vào đặc biệt dành cho Du học sinh kỳ II
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 9 tháng 1 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 1 năm 2024
Ngày thi tuyển Ngày 22 tháng 2 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 29 tháng 2 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 14 tháng 3 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp, Chỉ có dự thi theo phương thức B là cần phải thi Kì thi Du học Nhật Bản (EJU)
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2022
Ghi chú Thí sinh có thể chọn hình thức thi A và B cho Kỳ thi đầu vào đặc biệt dành cho Du học sinh.
Hình thức A: Hình thức thi tuyển theo kết quả thi năng lực tiếng Nhật theo đề riêng của Trường, xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn.
Hình thức B: Hình thức thi tuyển theo kết quả Kỳ thi du học Nhật bản, xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn.
Chỉ hình thức B cần nộp bản Copy thông báo kết quả Kỳ thi du học Nhật bản
Chi tiết xin xem nội dung hướng dẫn về Kỳ thi đầu vào đặc biệt dành cho Du học sinh năm 2024 của Trường.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 09 tháng 01 năm 2024

Trang web

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học

Thông điệp của anh chị đi trước

Bạn đã chọn trường và ngành học theo mục đích như thế nào ?