Hướng dẫn tìm học bổng(Trang thứ 5) | Website về thông tin du học JPSS

Hướng dẫn tìm học bổng(Trang thứ 5) | Website về thông tin du học JPSS

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Trang thứ 5

Hướng dẫn tìm học bổng

Tìm kiếm nơi du học

Chọn loại trường

Đại học
Cao học
Trường chuyên môn
Đại học ngắn hạn
Tất cả các trường
自分の適性を調べて、今後の進路を考えてみよう。軽いゲーム感覚で40の質問に答えてね。

Có thể tìm kiếm chi tiết về điều kiện nộp đơn hoặc số tiền học bổng của Học bổng dành cho du học sinh bằng nhiều thông số.

Tổng cộng 160 kết quả Trang thứ 5

Tổ chức cấp học bổng The Korea Educational Foundation

Năm được cấp học bổng 2019-2020

Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển trực tiếp tới tổ chức cấp học bổng

Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản

Khóa đào tạo Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Các mục khác(High School Student)

Quốc tịch Korean in Japan, Japanese whose major is Korean studies

Số tiền học bổng (Yên) High School Student: 120,000 yen for a year, Undergraduate: 500,000 yen for a year, Graduate: 1,000,000 yen for a year

Số lượng tuyển sinh (dự định) 未定 (Not decided yet)

Tổ chức cấp học bổng Kambayashi Scholarship Foundation

Năm được cấp học bổng 2019-2020

Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học

Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản

Khóa đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ

Quốc tịch Asian countries & regions

Số tiền học bổng (Yên) 120,000 yen for a month

Số lượng tuyển sinh (dự định) 10-15

Tổ chức cấp học bổng Kanbe Zaidan

Năm được cấp học bổng 2020-2021

Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển trực tiếp tới tổ chức cấp học bổng

Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản / Ngoài Nhật Bản

Số tiền học bổng (Yên) 500,000 yen as the maximum for a person

Số lượng tuyển sinh (dự định) 1-2

Tổ chức cấp học bổng Kitakyushu International Association

Năm được cấp học bổng 2019-2020

Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học

Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản

Khóa đào tạo Trường cao đẳng(4th year, 5th year), Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Nghiên cứu sinh, Học dự thính

Quốc tịch Dalian in China

Số tiền học bổng (Yên) 20,000 yen for a month

Số lượng tuyển sinh (dự định) 3

Tổ chức cấp học bổng Kitami City

Năm được cấp học bổng 2019-2020

Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển trực tiếp tới tổ chức cấp học bổng

Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản

Khóa đào tạo Trường chuyên môn, Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Nghiên cứu sinh

Số tiền học bổng (Yên) 200,000 yen for a year

Số lượng tuyển sinh (dự định) 15

Tổ chức cấp học bổng Kyoto City International Faundation

Năm được cấp học bổng 2019-2020

Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học

Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản

Khóa đào tạo Khoa(From 2nd year), Thạc sỹ, Tiến sỹ

Quốc tịch Asia

Số tiền học bổng (Yên) 50,000 yen for a month

Số lượng tuyển sinh (dự định) 5程度 (About 5)

Tổ chức cấp học bổng Kyoritsu International Foundation

Năm được cấp học bổng 2019-2020

Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học

Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản / Ngoài Nhật Bản

Khóa đào tạo Trường chuyên môn(1st year), Đại học ngắn hạn(1st year), Khoa(1st, 2nd, and 3rd years), Thạc sỹ(1st year), Tiến sỹ(1st and 2nd years)

Quốc tịch Asia

Số tiền học bổng (Yên) 100,000 yen for a month

Số lượng tuyển sinh (dự định) 15

Tổ chức cấp học bổng Kyoritsu International Foundation

Năm được cấp học bổng 2019-2020

Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học

Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản / Ngoài Nhật Bản

Khóa đào tạo Trường tiếng Nhật(1st year), Trường chuyên môn(1st year), Đại học ngắn hạn(1st year to 2nd year), Khoa(1st year to 4th year)

Quốc tịch Asia

Số tiền học bổng (Yên) 60,000 yen for a month

Số lượng tuyển sinh (dự định) 35

Tổ chức cấp học bổng Gifu International Center

Năm được cấp học bổng 2016-2017

Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học

Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản

Khóa đào tạo Trường cao đẳng, Khoa tiếng Nhật, Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Nghiên cứu sinh, Học dự thính

Số tiền học bổng (Yên) 30,000 yen for a month

Số lượng tuyển sinh (dự định) 5

Tổ chức cấp học bổng The Kubota Fund

Năm được cấp học bổng 2019-2020

Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển trực tiếp tới tổ chức cấp học bổng

Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản

Khóa đào tạo Trường chuyên môn, Trường cao đẳng, Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Nghiên cứu sinh

Quốc tịch Developing countries all through the world, whose GDP per capita must be less than US$ 7000/year (current price)

Số tiền học bổng (Yên) 100,000 for a month

Số lượng tuyển sinh (dự định) 12

3 4 5 6 7

PageTop

Đăng ký miễn phí

Đăng ký miễn phí để lựa chọn con đường du học tốt nhất đối với bạn.

【Lý do mà JPSS được lựa chọn】
  1. Xuất học bổng dành riêng cho những bạn đăng ký thành viên JPSS.
  2. Chiêu mộ trực tiếp từ trường đại học
  3. Thông tin du học Nhật Bản chính xác và tin cậy.

Vào đây xem thông tin cụ thể

Nếu bạn đã là thành viên thì hãy đăng nhập từ đây

Tìm kiếm trường học