Kyoritsu Foundation Scholarship (Kyoritsu International Foundation) (Trường chuyên môn(1st year), Đại học ngắn hạn(1st year), Khoa(1st, 2nd, and 3rd years), Thạc sỹ(1st year), Tiến sỹ(1st and 2nd years)) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Kyoritsu Foundation Scholarship (Kyoritsu International Foundation) (Trường c...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Kyoritsu Foundation Scholarship (Kyoritsu International Foundation)

Kyoritsu Foundation Scholarship (Kyoritsu International Foundation)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 14 tháng 10 năm 2021

Tổ chức cấp học bổng Kyoritsu International Foundation
Năm được cấp học bổng 2021-2022
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Trường chuyên môn(1st year), Đại học ngắn hạn(1st year), Khoa(1st, 2nd, and 3rd years), Thạc sỹ(1st year), Tiến sỹ(1st and 2nd years)
Quốc tịch Asia
Tư cách lưu trú College Student
Chỉ định về trường học Refer to the website.
Hạn chế nhận học bổng kép You cannot get another scholarship.
Số tiền học bổng (Yên) 100,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) 2 years (from April)
Số lượng tuyển sinh (dự định) 15
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 15
Thời gian tuyển mộ Early November to the end of January
Thời hạn tuyển mộ Tháng 1

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học