Kyoritsu Maintenance Scholarship (Kyoritsu International Foundation) (Trường tiếng Nhật(1st year), Trường chuyên môn(1st year), Đại học ngắn hạn(1st year to 2nd year), Khoa(1st year to 4th year)) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Kyoritsu Maintenance Scholarship (Kyoritsu International Foundation) (Trường ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Kyoritsu Maintenance Scholarship (Kyoritsu International Foundation)

Kyoritsu Maintenance Scholarship (Kyoritsu International Foundation)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 20 tháng 10 năm 2021

Tổ chức cấp học bổng Kyoritsu International Foundation
Năm được cấp học bổng 2021-2022
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản / Ngoài Nhật Bản
Khóa đào tạo Trường tiếng Nhật(1st year), Trường chuyên môn(1st year), Đại học ngắn hạn(1st year to 2nd year), Khoa(1st year to 4th year)
Quốc tịch Asia
Tư cách lưu trú College Student
Chỉ định về trường học Refer to the website.
Hạn chế nhận học bổng kép You can get other scholarships up to 50,000 yen for a month.
Số tiền học bổng (Yên) 60,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) 1 year (from Apri)
Số lượng tuyển sinh (dự định) 25
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 35
Thời gian tuyển mộ Early November to the last of January
Thời hạn tuyển mộ Tháng 1

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học