Kurashiki City Financial Aid for Privately Financed Students (Đại học ngắn hạn(First Year), Khoa(First Year)) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Kurashiki City Financial Aid for Privately Financed Students (Đại học ngắn hạ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Kurashiki City Financial Aid for Privately Financed Students

Kurashiki City Financial Aid for Privately Financed Students

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 06 tháng 10 năm 2021

Tổ chức cấp học bổng Kurashiki City
Năm được cấp học bổng 2021-2022
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Đại học ngắn hạn(First Year), Khoa(First Year)
Tư cách lưu trú College Student
Chỉ định về nơi thường trú Kurashiki City
Địa chỉ của trường học Okayama
Chỉ định về khu vực trường học Kurashiki City
Hạn chế nhận học bổng kép You can get another scholarship.
Số tiền học bổng (Yên) 10,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) 1 year
Số lượng tuyển sinh (dự định) 未定 Dot decided
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 23/23 (2019)

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học