Hướng dẫn tìm học bổng(Trang thứ 3) | Website về thông tin du học JPSS

Hướng dẫn tìm học bổng(Trang thứ 3) | Website về thông tin du học JPSS

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Trang thứ 3

Hướng dẫn tìm học bổng

Tìm kiếm nơi du học

Chọn loại trường

Đại học
Cao học
Trường chuyên môn
Đại học ngắn hạn
Tất cả các trường
自分の適性を調べて、今後の進路を考えてみよう。軽いゲーム感覚で40の質問に答えてね。

Có thể tìm kiếm chi tiết về điều kiện nộp đơn hoặc số tiền học bổng của Học bổng dành cho du học sinh bằng nhiều thông số.

Tổng cộng 178 kết quả Trang thứ 3

Tổ chức cấp học bổng INPEX SCHOLARSHIP FOUNDATION http://www.inpex-s.com/

Năm được cấp học bổng 2019-2021

Phương pháp đăng ký dự tuyển Submit or send application documents to INPEX CORPORATION Jakarta Office(35th Floor, TCC Batavia Tower One, Jl. K.H Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220, Indonesia TEL: 21-2970-0100).

Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Ngoài Nhật Bản

Khóa đào tạo Thạc sỹ

Quốc tịch Indonesia

Số tiền học bổng (Yên) 160,000 yen for a month

Số lượng tuyển sinh (dự định) 3名以内 (A maximum of THREE (3) )

Tổ chức cấp học bổng The Urakami Scholarship Foundation

Năm được cấp học bổng 2018-2019

Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học<br /> (bao gồm cả trường hợp được tiến cử)

Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản

Khóa đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ

Quốc tịch China (Dalian), Thailand

Số tiền học bổng (Yên) 100,000 for a month

Số lượng tuyển sinh (dự định) 2

Tổ chức cấp học bổng SGH Foundation

Năm được cấp học bổng 2018-2019

Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học

Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản

Khóa đào tạo Khoa(3rd year), Thạc sỹ(1st year), Tiến sỹ(2nd year)

Quốc tịch Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand, Brunei, Cambodia, Myanmar, Viet Nam, Philippines, Laos

Số tiền học bổng (Yên) 100,000 yen for a month

Số lượng tuyển sinh (dự định) 16

Tổ chức cấp học bổng Global Sustainable Electricity Partnership

Năm được cấp học bổng 2018-2019

Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển trực tiếp tới tổ chức cấp học bổng

Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản / Ngoài Nhật Bản

Khóa đào tạo Thạc sỹ

Quốc tịch DAC List of ODA Recipients

Số tiền học bổng (Yên) 2,620,000 yen for a year (US$ 23,000 for a year)

Số lượng tuyển sinh (dự định) 10

Tổ chức cấp học bổng NEC C&C Foundation

Năm được cấp học bổng 2018-2019

Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển trực tiếp tới tổ chức cấp học bổng

Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản

Khóa đào tạo Tiến sỹ

Số tiền học bổng (Yên) 125,000 yen for a month

Số lượng tuyển sinh (dự định) 3

Tổ chức cấp học bổng Japan Educational Exchanges and Services (JEES)

Năm được cấp học bổng 2018-2019

Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học

Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản

Khóa đào tạo Khoa(3rd year, 4th year), Thạc sỹ, Tiến sỹ

Quốc tịch Asia

Số tiền học bổng (Yên) 80,000 yen for a month, 200,000 yen as a lump-sum payment

Số lượng tuyển sinh (dự định) 4

Tổ chức cấp học bổng Japan Educational Exchanges and Services(JEES)

Năm được cấp học bổng 2018-2019

Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học

Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản

Khóa đào tạo Trường tiếng Nhật, Khoa

Quốc tịch Vietnam

Số tiền học bổng (Yên) 40,000 yen to 130,000 yen for a month (tuition fee and a lump sum)

Số lượng tuyển sinh (dự định) 5

Tổ chức cấp học bổng Japan Educational Exchanges and Services (JEES)

Năm được cấp học bổng 2018-2019

Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học

Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản

Khóa đào tạo Thạc sỹ(1st year)

Số tiền học bổng (Yên) 120,000 yen for a month

Số lượng tuyển sinh (dự định) 3

Tổ chức cấp học bổng Japan Educational Exchanges and Services (JEES)

Năm được cấp học bổng 2018-2019

Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học

Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản

Khóa đào tạo Thạc sỹ

Số tiền học bổng (Yên) 120,000 yen for a month

Số lượng tuyển sinh (dự định) 10

Tổ chức cấp học bổng The Emori Asian Foreign Student Scholarship Foundation

Năm được cấp học bổng 2018-2019

Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học

Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản

Khóa đào tạo Khoa(1st to 4th year), Thạc sỹ(1st to 2nd year), Tiến sỹ(1st to 4th year)

Quốc tịch Asia

Số tiền học bổng (Yên) Graduates: 60,000 for a month, Undergraduates: 50,000 for a month

Số lượng tuyển sinh (dự định) 16 (plan 予定)

1 2 3 4 5

PageTop

Đăng ký miễn phí

Đăng ký miễn phí để lựa chọn con đường du học tốt nhất đối với bạn.

【Lý do mà JPSS được lựa chọn】
  1. Xuất học bổng dành riêng cho những bạn đăng ký thành viên JPSS.
  2. Chiêu mộ trực tiếp từ trường đại học
  3. Thông tin du học Nhật Bản chính xác và tin cậy.

Vào đây xem thông tin cụ thể

Nếu bạn đã là thành viên thì hãy đăng nhập từ đây

Tìm kiếm trường học