Kitami City Scholarship for Foreign Students (Trường chuyên môn, Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Nghiên cứu sinh) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Kitami City Scholarship for Foreign Students (Trường chuyên môn, Đại học ngắn...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Kitami City Scholarship for Foreign Students

Kitami City Scholarship for Foreign Students

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 22 tháng 04 năm 2021

Tổ chức cấp học bổng Kitami City
Mã bưu điện 090-8501
Địa chỉ Odori Nishi-3-Chome 1-1 Kitami-City, Hokkaido Kitami City Office
Địa chỉ liên hệ Citizen Environment Department
Điện thoại 0157-25-1105
Fax 0157-25-1016
Địa chỉ E-mail shiminkatsudo@city.kitami.lg.jp
Năm được cấp học bổng 2021-2022
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển trực tiếp tới tổ chức cấp học bổng
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Trường chuyên môn, Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Nghiên cứu sinh
Tư cách lưu trú College student
Chỉ định về nơi thường trú Kitami City, Hokkaido
Địa chỉ của trường học Hokkaido
Chỉ định về khu vực trường học Kitami City, Hokkaido
Hạn chế nhận học bổng kép You cannot take another scholarship.
Số tiền học bổng (Yên) 200,000 yen for a year
Thời gian được cấp (năm) 1 year (April to March). Supplying at July and December.
Số lượng tuyển sinh (dự định) 15
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 15/15
Thời gian tuyển mộ Late May
Thời hạn tuyển mộ Tháng 5

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học

Trường nằm trong vùng được cấp học bổng

Thông tin chi tiết xin liên hệ với trường hoặc đoàn thể cấp học bổng.