Zhang Fen Jun Scholarship Fund (Kyoto City International Foundation) (Khoa(From 2nd year), Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Zhang Fen Jun Scholarship Fund (Kyoto City International Foundation) (Khoa(Fr...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Zhang Fen Jun Scholarship Fund (Kyoto City International Foundation)

Zhang Fen Jun Scholarship Fund (Kyoto City International Foundation)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 21 tháng 05 năm 2021

Tổ chức cấp học bổng Kyoto City International Faundation
Năm được cấp học bổng 2021-2022
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Khoa(From 2nd year), Thạc sỹ, Tiến sỹ
Quốc tịch Asia
Tư cách lưu trú College Student
Địa chỉ của trường học Kyoto
Chỉ định về khu vực trường học Kyoto City
Hạn chế nhận học bổng kép You cannot get another scholarship.
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ Privately financed students only
Số tiền học bổng (Yên) 50,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) 1 year (April to March)
Số lượng tuyển sinh (dự định) 予算の範囲内 (Not fixed)
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 実施なし (no implementation)
Thời gian tuyển mộ Mid April to Early May
Thời hạn tuyển mộ Tháng 5

Scholarships for Schools in the Same Prefecture

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học