Scholarship (The Kubota Fund) (Trường chuyên môn, Trường cao đẳng, Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Nghiên cứu sinh) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Scholarship (The Kubota Fund) (Trường chuyên môn, Trường cao đẳng, Đại học ng...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Scholarship (The Kubota Fund)

Scholarship (The Kubota Fund)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 14 tháng 10 năm 2021

Tổ chức cấp học bổng The Kubota Fund
Mã bưu điện 102-8539
Địa chỉ 5-4 Koji-machi, Chiyoda-ku, Tokyo
Địa chỉ liên hệ The Secretarial Office for the Managing Committee, The Kubota Fund c/o Nippon Koei Co., Ltd.
Điện thoại 03-5276-2454
Fax 03-5276-2656
Năm được cấp học bổng 2021-2022
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển trực tiếp tới tổ chức cấp học bổng
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Trường chuyên môn, Trường cao đẳng, Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Nghiên cứu sinh
Quốc tịch Developing countries all through the world, whose GDP per capita must be less than US$ 7000/year (nominal price)
Hạn chế nhận học bổng kép You can get other scholarships.
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ Major in Japan: Focusing on academic specialties that will be able to contribute to the development of developing countries/regions.(Preferably Civil Engineering, Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Agricultural Engineering, Environmental Studies or Development Studies.)
Please read “Application Guide,” to be updated and uploaded to the official website during November-December, carefully and thoroughly. If your application is found to have violated any term of the Guide, the application will be automatically rejected from the selection process of grantees.
Số tiền học bổng (Yên) 100,000 for a month
Thời gian được cấp (năm) 1 year
Số lượng tuyển sinh (dự định) 12
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 12/147
Thời gian tuyển mộ Early November to Late December
Thời hạn tuyển mộ Tháng 12

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học