Scholarship (The Kubota Fund) (Trường chuyên môn, Trường cao đẳng, Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Nghiên cứu sinh) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Scholarship (The Kubota Fund) (Trường chuyên môn, Trường cao đẳng, Đại học ng...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Scholarship (The Kubota Fund)

Scholarship (The Kubota Fund)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 23 tháng 08 năm 2016

Tổ chức cấp học bổng The Kubota Fund
Mã bưu điện 102-8539
Địa chỉ c/o Nippon Koei Co., Ltd. 5-4, Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo
Địa chỉ liên hệ The Secretarial Office for the Managing Committee, The Kubota Fund
Điện thoại 03-3238-8027
Địa chỉ E-mail kubota-fund@bx.n-koei.co.jp
Năm được cấp học bổng 2016-2017
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển trực tiếp tới tổ chức cấp học bổng
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Trường chuyên môn, Trường cao đẳng, Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Nghiên cứu sinh
Quốc tịch Developing countries in Asia, Africa, Middle East
Hạn chế nhận học bổng kép You cannaot get another scholarship.
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ Major in Japan: A specific engineering development theme (preferably Civil, Electrical or Agricultural Engineering,or Development Economics)
Số tiền học bổng (Yên) 100,000 for a month
Thời gian được cấp (năm) 1 year
Số lượng tuyển sinh (dự định) 12
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 14/62
Thời gian tuyển mộ Early January to Late January
Thời hạn tuyển mộ Tháng 1

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học