KDDI Foundation Scholarship (Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

KDDI Foundation Scholarship (Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Web...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > KDDI Foundation Scholarship

KDDI Foundation Scholarship

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 24 tháng 10 năm 2019

Tổ chức cấp học bổng KDDI Foundation
Năm được cấp học bổng 2019-2020
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ
Quốc tịch There are restrictions on nationality.
Tư cách lưu trú College Student
Chỉ định về trường học 44 designated universities (contact the school)
Giới hạn tuổi tác 35 or under
Hạn chế nhận học bổng kép You can get other scholarships (adjust sum of amounts to be 100,000 yen for a month).
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ Major in Japan: Telecommunications in the fields of Law, Politics, Economics, Society, Culture and Technology
Số tiền học bổng (Yên) Up to 100,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) 6 months or 1 year
Số lượng tuyển sinh (dự định) 10
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 12/33
Thời gian tuyển mộ August (plan)
Thời hạn tuyển mộ Tháng 8

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học