Scholarship (Kohnan Asia Scholarship Foundation) (Khoa(4th year), Thạc sỹ(Students in the last year will be given priority.), Tiến sỹ(Students in the last year will be given priority.)) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Scholarship (Kohnan Asia Scholarship Foundation) (Khoa(4th year), Thạc sỹ(Stu...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Scholarship (Kohnan Asia Scholarship Foundation)

Scholarship (Kohnan Asia Scholarship Foundation)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 14 tháng 10 năm 2021

Tổ chức cấp học bổng Kohnan Asia Scholarship Foundation
Năm được cấp học bổng 2021-2022
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Khoa(4th year), Thạc sỹ(Students in the last year will be given priority.), Tiến sỹ(Students in the last year will be given priority.)
Quốc tịch Asia
Tư cách lưu trú College Student
Chỉ định về khu vực trường học Kyushu area
Chỉ định về trường học Designated universities in Kyushu region
Giới hạn tuổi tác Undergraduates must be 30 or less. Graduates must be 35 or less.
Hạn chế nhận học bổng kép You can get other scholarships up to 30,000 yen for a month.
Số tiền học bổng (Yên) 70,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) 1 year
Số lượng tuyển sinh (dự định) 30
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 30/40
Thời gian tuyển mộ Early February to Late March
Thời hạn tuyển mộ Tháng 3

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học