College of Liberal Arts | Tsuda University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

College of Liberal Arts | Tsuda University | JPSS, trang chuyên về thông tin ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > College of Liberal Arts

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Tsuda University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành College of Liberal ArtshoặcNgành College of Policy Studies của Tsuda University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Tsuda University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Tokyo  / Tư lập

津田塾大学 | Tsuda University

Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật  Xem thông tin bằng tiếng Anh 

College of Liberal Arts

  • Mục thông tin tuyển sinh
  • Mục thông tin ngành học
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập
Code bưu điện 187-8577
Địa chỉ liên hệ 2-1-1 Tsudamachi, Kodaira-shi, Tokyo
Bộ phận liên hệ Planning and Public Relations Section, Admissions Office
Điện thoại 042-342-5120
Fax 042-342-5121
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2019)
Số người thi tuyển 0người (Niên khóa 2018)
Số người trúng tuyển 0người (Niên khóa 2018)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2018)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2018)
Tiền học phí / năm 750,000 Yên (Niên khóa 2018)
Các khoản chi phí khác 250,000 Yên (Niên khóa 2018)
Ghi chú Contents of Application fee: 10,000 yen for the 1st, and 25,000 yen for the 2nd
The above tuition fees and "Other expenses" (facility and equipment fees) are for the Department of English and the Department of International and Cultural Studies. For the Department of Mathematics and the Department of Computer Science, tuition is 830,000 yen, and "Other expenses" (facility and equipment fees) are 280,000 yen. Other costs include an insurance premium of 4,010 yen and an alumni association deposit of 50,000 yen.
(In some courses, other fees are required.)
Khoa International and Cultural Studies
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 6
Đề thi tuyển sinh cũ Gửi cùng hồ sơ tuyển sinh
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Special entrance examination (for international students)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 9 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 9 năm 2018 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 27 tháng 10 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 6 tháng 11 năm 2018
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 20 tháng 11 năm 2018
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiểu luận, Phỏng vấn, Japanese language (essay)
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp, See Remarks.
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Submission of one of the followings is required: results certificate for TOEFL, TOEIC, IELTS, GTEC CBT, or TEAP (4 skills) (taken within the past 2 years), or a Test in Practical English Proficiency (Eiken) diploma (displaying the CSE score).
Ghi chú Either the Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU) or the N2 level of the Japanese Language Proficiency Test (JLPT) must have been taken. In case of EJU,, you must have taken "Japanese as a Foreign Language" and "Japan and the World", and select Japanese as the language of questions.
Khoa English
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 6
Đề thi tuyển sinh cũ Gửi cùng hồ sơ tuyển sinh
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Special entrance examination (for international students)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 9 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 9 năm 2018 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 27 tháng 10 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 6 tháng 11 năm 2018
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 20 tháng 11 năm 2018
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiểu luận, Phỏng vấn, Japanese language (essay), interview (including English conversation)
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Môn tổng hợp
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Thi tiếng Anh Submission of one of the following is required: results certificate for TOEFL, TOEIC, IELTS, GTEC CBT, or TEAP (4 skills) (taken within the past 2 years), or a Test in Practical English Proficiency (Eiken) diploma (displaying the CSE score).
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần thi N1 (trình độ cấp 1)
Ghi chú Either the Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU) or the N2 level of the Japanese Language Proficiency Test (JLPT) must have been taken. In case of EJU,, you must have taken "Japanese as a Foreign Language" and "Japan and the World", and select Japanese as the language of questions.
Khoa Mathematics
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 6
Đề thi tuyển sinh cũ Gửi cùng hồ sơ tuyển sinh
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Special entrance examination (for international students)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 9 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 9 năm 2018 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 27 tháng 10 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 6 tháng 11 năm 2018
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 20 tháng 11 năm 2018
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Toán, Phỏng vấn, If you have taken EJU, Mathematics will be exempted.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Toán 2, You can apply even if you did not take EJU.
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Thi tiếng Anh Submission of one of the following is required: results certificate for TOEFL, TOEIC, IELTS, GTEC CBT, or TEAP (4 skills) (taken within the past 2 years), or a Test in Practical English Proficiency (Eiken) diploma (displaying the CSE score).
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú If the EJU has been taken, Tsuda University's "Mathematics" exam subject is waived.
Khoa Computer Science
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 6
Đề thi tuyển sinh cũ Gửi cùng hồ sơ tuyển sinh
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Special entrance examination (for international students)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 9 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 9 năm 2018 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 27 tháng 10 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 6 tháng 11 năm 2018
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 20 tháng 11 năm 2018
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Toán, Tiểu luận, Phỏng vấn, Essay (in Japanese or English), interview. If you have taken EJU, Mathematics will be exempted.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Môn tổng hợp, Toán 2, You can apply even if you did not take EJU.
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Thi tiếng Anh Submission of one of the following is required: results certificate for TOEFL, TOEIC, IELTS, GTEC CBT, or TEAP (4 skills) (taken within the past 2 years), or a Test in Practical English Proficiency (Eiken) diploma (displaying the CSE score).
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú If the EJU has been taken, Tsuda University's "Mathematics" and "Essay" exam subjects are waived.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 17 tháng 07 năm 2018

Trang web

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học