Faculty of Systems Design | Tokyo Metropolitan University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Faculty of Systems Design | Tokyo Metropolitan University | JPSS, trang chuyê...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Faculty of Systems Design

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Tokyo Metropolitan University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Faculty of Humanities and Social ScienceshoặcNgành Faculty of Urban Environmental ScienceshoặcNgành Faculty of Systems DesignhoặcNgành Faculty of LawhoặcNgành Faculty of Economics and Business AdministrationhoặcNgành Faculty of SciencehoặcNgành Faculty of Health Sciences của Tokyo Metropolitan University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Tokyo Metropolitan University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Tokyo  / Công lập

東京都立大学 | Tokyo Metropolitan University

Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật  Xem thông tin bằng tiếng Anh 

Faculty of Systems Design

Download hồ sơ đăng ký
  • Mục thông tin tuyển sinh
  • Mục thông tin ngành học
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập
Code bưu điện 192-0397
Địa chỉ liên hệ 1-1 Minami-Osawa, Hachioji-shi, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admission Center, Tokyo Metropolitan University
Điện thoại 042-677-1111
Fax 042-677-1224
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 12người (Niên khóa 2024)
Số người thi tuyển 23người (Niên khóa 2023)
Số người trúng tuyển 4người (Niên khóa 2023)
Tiền đăng ký dự thi 17,000 Yên (Niên khóa 2024)
Tiền nhập học 282,000 Yên (Niên khóa 2024)
Tiền học phí / năm 520,800 Yên (Niên khóa 2024)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú The above are scheduled fees. The stated admissions fees are for students residing outside of the Tokyo area (141,000 yen for students residing in the Tokyo area). Students who do not pass the first round of screening will be partially reimbursed the amount of 13,000 yen.
Khoa Department of Computer Science
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 11
Đề thi tuyển sinh cũ Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for Privately Financed International Students (Application Documents must arrive to the university by 20:00 of December 11, 2023 (Mon).)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 12 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 12 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 26 tháng 2 năm 2024 , Ngày 3 tháng 3 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 8 tháng 3 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Toán, Science (1 subject from Physics, Chemistry, or Biology), Interview with oral examination
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Toán 2, Chọn 2 trong 3 môn Lý, Hóa, Sinh
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2022
Thi tiếng Anh TOEIC L&R/S&W, TOEFL iBT or IELTS academic module scores taken after April 1 2022 will be used. Score taken in your house is not acceptable.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Application Documents must arrive to the university by 20:00 of December 11, 2023 (Mon).
Khoa Department of Electrical Engineering and Computer Science
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 11
Đề thi tuyển sinh cũ Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for Privately Financed International Students (Application Documents must arrive to the university by 20:00 of December 11, 2023 (Mon).)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 12 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 12 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 26 tháng 2 năm 2024 , Ngày 3 tháng 3 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 8 tháng 3 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Toán, Physics, Interview with oral examination
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Toán 2, Science (Physics and another subject from Chemistry or Biology)
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2022
Thi tiếng Anh Results of TOEIC L&R/S&W, TOEFL iBT or IELTS academic modules conducted after April 1, 2022 will be used. Score of IELTS Online is not acceptable.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Application Documents must arrive to the university by 20:00 of December 11, 2023 (Mon).
Khoa Department of Mechanical Systems Engineering
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 11
Đề thi tuyển sinh cũ Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for Privately Financed International Students (Application Documents must arrive to the university by 20:00 of December 11, 2023 (Mon).)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 12 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 12 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 26 tháng 2 năm 2024 , Ngày 3 tháng 3 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 8 tháng 3 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Toán, Physics, Interview with oral examination
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Toán 2, Physics. Select Chemistry or Biology.
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2022
Thi tiếng Anh Results of TOEIC L&R/S&W, TOEFL iBT or IELTS academic modules conducted after April 1, 2022 will be used. Score of IELTS Online is not acceptable.
Ghi chú Application Documents must arrive to the university by 20:00 of December 11, 2023 (Mon).
Khoa Department of Aeronautics and Astronautics
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 11
Đề thi tuyển sinh cũ Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for Privately Financed International Students (Application Documents must arrive to the university by 20:00 of December 11, 2023 (Mon).)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 12 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 12 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 26 tháng 2 năm 2024 , Ngày 3 tháng 3 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 8 tháng 3 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Toán, Physics, Interview with oral examination
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Toán 2, Physics. Select Chemistry or Biology.
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2022
Thi tiếng Anh Results of TOEIC L&R/S&W, TOEFL iBT or IELTS academic modules conducted after April 1, 2022 will be used. Score taken in your house is not acceptable.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Application Documents must arrive to the university by 20:00 of December 11, 2023 (Mon).
Khoa Department of Industrial Art
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 11
Đề thi tuyển sinh cũ Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for Privately Financed International Students (Application Documents must arrive to the university by 20:00 of December 11, 2023 (Mon).)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 12 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 12 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 26 tháng 2 năm 2024 , Ngày 3 tháng 3 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 8 tháng 3 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Toán, Modeling expression, Interview with oral examination
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Toán 2, Chọn 2 trong 3 môn Lý, Hóa, Sinh
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2022
Thi tiếng Anh Results of TOEIC L&R/S&W, TOEFL iBT or IELTS academic modules conducted after April 1, 2022 will be used. Score of IELTS Online is not acceptable.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Application Documents must arrive to the university by 20:00 of December 11, 2023 (Mon).

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 02 tháng 08 năm 2023

Trang web

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học