Economics | Japan University of Economics (Kobe Sannomiya Campus) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Economics | Japan University of Economics (Kobe Sannomiya Campus) | JPSS, tra...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Economics

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Japan University of Economics (Kobe Sannomiya Campus), và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Economics, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Hyogo  / Tư lập

日本経済大学(神戸三宮キャンパス) | Japan University of Economics (Kobe Sannomiya Campus)

  • Economics

Economics

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 651-0094
Địa chỉ liên hệ 4-4-7 Kotonoo-cho, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 078-265-6111
Fax 078-265-6050
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 100người (Niên khóa 2018)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2018)
Tiền nhập học 150,000 Yên (Niên khóa 2018)
Tiền học phí / năm 465,000 Yên (Niên khóa 2018)
Các khoản chi phí khác 93,300 Yên (Niên khóa 2018)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Có thể được
Ghi chú About prolonging/refund of payment.
No Prolonging.
If candidate finish the procedure for the cancellation of entrance by designated date, fees except admission fee will be refunded.
*Except for Candidate from School Recommendation or Teacher Recommendation.
Khoa Commerce
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thường xuyên
Đề thi tuyển sinh cũ Không công khai
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ Kỳ 1
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 07 tháng 9 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 9 năm 2017 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 08 tháng 10 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 18 tháng 10 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 11 tháng 11 năm 2017
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần dự thi (không quy định mức độ cấp mấy)
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ Kỳ 2
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 10 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 02 tháng 11 năm 2017 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 12 tháng 11 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 22 tháng 11 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 16 tháng 12 năm 2017
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần dự thi (không quy định mức độ cấp mấy)
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ Kỳ 3
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 11 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 30 tháng 11 năm 2017 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 10 tháng 12 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 20 tháng 12 năm 2018
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 20 tháng 1 năm 2018
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần dự thi (không quy định mức độ cấp mấy)
Ghi chú Fourth Intake
Application period: 21st December 2016 to 11th January 2017
Examination date: 21st January 2017

Fifth Intake
Application period: 25th January 2017 to 8th February 2017
Examination date: 18th February 2017

Sixth Intake
Application period: 10th February 2017 to 24th February 2017
Examination date: 4th March 2017

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 02 tháng 08 năm 2017

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học