Economics | Japan University of Economics (Kobe Sannomiya Campus) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Economics | Japan University of Economics (Kobe Sannomiya Campus) | JPSS, tra...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Economics

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Japan University of Economics (Kobe Sannomiya Campus), và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Economics, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Hyogo  / Tư lập

日本経済大学(神戸三宮キャンパス) | Japan University of Economics (Kobe Sannomiya Campus)

  • Economics

Economics

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 651-0094
Địa chỉ liên hệ 4-4-7 Kotonoo-cho, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 078-265-6111
Fax 078-265-6050
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 110người (Niên khóa 2021)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền nhập học 20,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền học phí / năm 510,000 Yên (Niên khóa 2021)
Các khoản chi phí khác 130,000 Yên (Niên khóa 2021)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Có thể được
Ghi chú About prolonging/refund of payment.
Prolonging is not acceptable.
If candidate finish the procedure for the cancellation of entrance by designated date, fees except admission fee will be refunded.
*Except for Candidate from School Recommendation or Teacher Recommendation.
Khoa Commerce
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thường xuyên
Đề thi tuyển sinh cũ Không công khai
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Kỳ 1
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 9 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 29 tháng 9 năm 2020 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 10 tháng 10 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 21 tháng 10 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 26 tháng 11 năm 2020
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần dự thi (không quy định mức độ cấp mấy)
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Kỳ 2
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 10 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 11 năm 2020 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 22 tháng 11 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 2 tháng 12 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 17 tháng 12 năm 2020
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần dự thi (không quy định mức độ cấp mấy)
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Kỳ 3
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 11 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 12 năm 2020 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 12 tháng 12 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 23 tháng 12 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 14 tháng 1 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần dự thi (không quy định mức độ cấp mấy)
Ghi chú Fourth Intake
Application period: 8th January 2020 to 26th January 2021
Examination date: 6th February 2021

Fifth Intake
Application period: 3rd February 2021 to 16th February 2021
Examination date: 27th February 2021

Sixth Intake
Application period: 17th February 2021 to 26th February 2021
Examination date: 10th March 2021

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 07 tháng 08 năm 2020

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học