College of Humanities and Social Sciences | Himeji Dokkyo University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

College of Humanities and Social Sciences | Himeji Dokkyo University | JPSS, ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > College of Humanities and Social Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Himeji Dokkyo University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành College of Humanities and Social Sciences, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Hyogo  / Tư lập

姫路獨協大学 | Himeji Dokkyo University

  • College of Humanities and S...

College of Humanities and Social Sciences

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 670-8524
Địa chỉ liên hệ 7-2-1 Kamioono, Himeji-shi, Hyougo-ken
Bộ phận liên hệ Admission Center
Điện thoại 079-223-6515
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 20người (Niên khóa 2018)
Số người thi tuyển 6người (Niên khóa 2017)
Số người trúng tuyển 5người (Niên khóa 2017)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 44người (Niên khóa 2017)
Số du học sinh tư phí của trường 35người (Niên khóa 2017)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2017)
Tiền nhập học 3,000,000 Yên (Niên khóa 2017)
Tiền học phí / năm 560,000 Yên (Niên khóa 2017)
Các khoản chi phí khác 203,300 Yên (Niên khóa 2017)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú If you are a student with study visa, you are allowed to receive 30% exemption from the tuition fee. Above are already 30% exempted amount of tuition fee for the first year.
Khoa School of International Languages and Cultures, School of Law, School of Industrial Management
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thường xuyên
Đề thi tuyển sinh cũ Gửi cùng hồ sơ tuyển sinh
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Special Selection for International Students (1st)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 11 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 11 năm 2017 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 2 tháng 12 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 13 tháng 12 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 27 tháng 12 năm 2017(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 22 tháng 1 năm 2018(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Ghi chú Applicants must meet one of the following criteria.
1. Passed N3 (Level 3) or above of JLPT
2. Have taken "Japanese as a foreign language" of EJU, and marked 25 points or above in " Writing" , 100 points or above in "Reading Comprehension", 100 points or above in " Listening -Reading Comprehension".
3. Passed D-level or above of J.TEST
4. Even if you are not qualified above 1-3 but you maybe accepted by taking Japanese education at appropriate school in Japan and admitted that you have equivalent ability as above condition.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Special Selection for International Students (2nd)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 1 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 2 năm 2018 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 17 tháng 2 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 28 tháng 2 năm 2018
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 9 tháng 3 năm 2018
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Ghi chú Applicants must meet one of the following criteria.
1. Passed N3 (Level 3) or above of JLPT
2. Have taken "Japanese as a foreign language" of EJU, and marked 25 points or above in " Writing" , 100 points or above in "Reading Comprehension", 100 points or above in " Listening -Reading Comprehension".
3. Passed D-level or above of J.TEST
4. Even if you are not qualified above 1-3 but you maybe accepted by taking Japanese education at appropriate school in Japan and admitted that you have equivalent ability as above condition.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Special Selection for International Students (3rd)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 9 tháng 2 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 3 năm 2018 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 10 tháng 3 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 17 tháng 3 năm 2018
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 23 tháng 3 năm 2018
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Ghi chú Applicants must meet one of the following criteria.
1. Passed N3 (Level 3) or above of JLPT
2. Have taken "Japanese as a foreign language" of EJU, and marked 25 points or above in " Writing" , 100 points or above in "Reading Comprehension", 100 points or above in " Listening -Reading Comprehension".
3. Passed D-level or above of J.TEST
4. Even if you are not qualified above 1-3 but you maybe accepted by taking Japanese education at appropriate school in Japan and admitted that you have equivalent ability as above condition.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 05 tháng 09 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học