University of Hyogo | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

University of Hyogo | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > University of Hyogo

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường University of Hyogo. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành School of Economics and Management (Global Business Course)hoặcNgành School of Social Information SciencehoặcNgành EngineeringhoặcNgành SciencehoặcNgành Human Science and EnvironmenthoặcNgành Nursing Art and SciencehoặcNgành School of Economics and Management (Economics Course, Business Administration Course ※Excluding Global Business Course) của University of Hyogo cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới University of Hyogo thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Hyogo  / Công lập

兵庫県立大学 | University of Hyogo

The Global Business Course in the School of Economics and Management

The Global Business Course in the School of Economics and Management was established in April, 2019.
In this course, students will study all specialized economic and business administration subjects in English to be awarded with a Bachelor of Economics upon graduation.
We make use of the world as our campus, with students acquiring global awareness not only through in-class lectures, but also through daily life in the dormitory, overseas study training courses, and internships experiences.

School of Economics and Management website
https://www.u-hyogo.ac.jp/em/en/

Trang web chính thức :

Share:
 • QQ
 • weibo
 • twitter
 • facebook
 • wechat

University of Hyogo Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 30người (Niên khóa 2020) 17,000 Yên (Niên khóa 2020) 282,000 Yên (Niên khóa 2020) 535,800 Yên (Niên khóa 2020) 8-2-1 Gakuen-nishimachi, Nishi-ku, Kobe-shi, Hyogo
  Khoa
  • Global Business Course
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 1người (Niên khóa 2019) 17,000 Yên (Niên khóa 2019) 282,000 Yên (Niên khóa 2019) 535,800 Yên (Niên khóa 2019) 8-2-1 Gakuen-nishimachi, Nishi-ku, Kobe-shi, Hyogo
  Khoa
  • Department of Social Information Science
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 0người (Niên khóa 2019) 17,000 Yên (Niên khóa 2019) 282,000 Yên (Niên khóa 2019) 535,800 Yên (Niên khóa 2019) 2167 Shosha, Himeji-shi, Hyogo
  Khoa
  • Department of Electrical Engineering and Computer Science
  • Department of Mechanical Engineering and Metallurgy
  • Department of Applied Chemistry and Chemical Engineering
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 0người (Niên khóa 2019) 17,000 Yên (Niên khóa 2020) 282,000 Yên (Niên khóa 2020) 535,800 Yên (Niên khóa 2020) 3-2-1 Koto, Kamigori-cho, Ako-gun, Hyogo
  Khoa
  • Material Science
  • Life Science
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 1-1-12 Shinzaikehonchou Himeji-shi, Hyogo
  Khoa
  • Human Science and Environment
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 13-71 Kitaoji-cho, Akashi-shi, Hyougo
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 6người (Niên khóa 2019) 17,000 Yên (Niên khóa 2019) 282,000 Yên (Niên khóa 2019) 535,800 Yên (Niên khóa 2019) 8-2-1 Gakuen-nishimachi, Nishi-ku, Kobe-shi, Hyogo
  Khoa
  • Economics Course, Business Administration Course

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học