University of Marketing and Distribution Sciences | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

University of Marketing and Distribution Sciences | JPSS, trang chuyên về thô...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > University of Marketing and Distribution Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về University of Marketing and Distribution Sciences, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành CommercehoặcNgành EconomicshoặcNgành Human and Social Sciences, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Hyogo  / Tư lập

流通科学大学 | University of Marketing and Distribution Sciences

University of Marketing and Distribution Sciences Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 25người (Niên khóa 2023) 188người (Niên khóa 2022) 30,000 Yên (Niên khóa 2023) 300,000 Yên (Niên khóa 2023) 770,000 Yên (Niên khóa 2023) 3-1 Gakuen-Nishi-machi, Nishi-ku, Kobe-shi, Hyogo
  Khoa
  • Management
  • Marketing
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 20người (Niên khóa 2023) 26người (Niên khóa 2022) 30,000 Yên (Niên khóa 2023) 300,000 Yên (Niên khóa 2023) 770,000 Yên (Niên khóa 2023) 3-1 Gakuen-Nishi-machi, Nishi-ku, Kobe-shi, Hyogo
  Khoa
  • Economics
  • Economic Information
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 18người (Niên khóa 2023) 43người (Niên khóa 2022) 30,000 Yên (Niên khóa 2023) 300,000 Yên (Niên khóa 2023) 770,000 Yên (Niên khóa 2023) 3-1 Gakuen-Nishi-machi, Nishi-ku, Kobe-shi, Hyogo
  Khoa
  • Humanities and Social Sciences
  • Tourism
  • Human Health

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học