Faculty of Contemporary Economic Studies | Hyogo University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Faculty of Contemporary Economic Studies | Hyogo University | JPSS, trang chu...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Faculty of Contemporary Economic Studies

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Hyogo University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Faculty of Contemporary Economic Studies, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Hyogo  / Tư lập

兵庫大学 | Hyogo University

  • Faculty of Contemporary Eco...

Faculty of Contemporary Economic Studies

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 675-0195
Địa chỉ liên hệ 2301 Shinzaike, Hiraoka-cho, Kakogawa-shi, Hyogo
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 079-427-1116
Fax 079-427-1117
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2022)
Số người thi tuyển 7người (Niên khóa 2021)
Số người trúng tuyển 6người (Niên khóa 2021)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 26người (Niên khóa 2022)
Số du học sinh tư phí của trường 26người (Niên khóa 2022)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền nhập học 100,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền học phí / năm 726,000 Yên (Niên khóa 2022)
Các khoản chi phí khác 68,660 Yên (Niên khóa 2022)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Khoa Department of Contemporary Economic Studies
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 6
Đề thi tuyển sinh cũ chỉ có thể photocopy hoặc xem trực tiếp tại trường
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Special Selection for International Students (1st)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 11 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 11 năm 2022 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 20 tháng 11 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 12 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 16 tháng 12 năm 2022(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 6 tháng 1 năm 2023(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Applicants must have a score of 220 or higher on the Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU), or have Japanese language skills equivalent to those required for JLPT N1 or N2.
(In either case, the applicant must have already taken or be scheduled to take one of these examinations.)
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Special Selection for International Students (2nd)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 12 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 1 năm 2023 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 4 tháng 2 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 15 tháng 2 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 24 tháng 2 năm 2023(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 3 tháng 3 năm 2023(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Applicants must have a score of 220 or higher on the Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU), or have Japanese language skills equivalent to those required for JLPT N1 or N2.
(In either case, the applicant must have already taken or be scheduled to take one of these examinations.)
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Special Selection for International Students (3rd)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 2 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 3 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 18 tháng 3 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 24 tháng 3 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 30 tháng 3 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Applicants must have a score of 220 or higher on the Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU), or have Japanese language skills equivalent to those required for JLPT N1 or N2.
(In either case, the applicant must have already taken or be scheduled to take one of these examinations.)

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 22 tháng 07 năm 2022

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học