School of Economics and Management (Global Business Course) | University of Hyogo | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

School of Economics and Management (Global Business Course) | University of H...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > School of Economics and Management (Global Business Course)

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về University of Hyogo, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành School of Economics and Management (Global Business Course)hoặcNgành School of Social Information SciencehoặcNgành EngineeringhoặcNgành SciencehoặcNgành Human Science and EnvironmenthoặcNgành Nursing Art and SciencehoặcNgành School of Economics and Management (Economics Course, Business Administration Course ※Excluding Global Business Course), thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Hyogo  / Công lập

兵庫県立大学 | University of Hyogo

School of Economics and Management (Global Business Course)

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 651-2197
Địa chỉ liên hệ 8-2-1 Gakuen-nishimachi, Nishi-ku, Kobe-shi, Hyogo
Bộ phận liên hệ Kobe Campus for Commerce, International Relations & Student Affairs Division
Điện thoại 078-794-5362
Fax 078-794-6172
Nét đặc sắc của ngành học Có ngành đại học lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 30người (Niên khóa 2020)
Tiền đăng ký dự thi 17,000 Yên (Niên khóa 2020)
Tiền nhập học 282,000 Yên (Niên khóa 2020)
Tiền học phí / năm 535,800 Yên (Niên khóa 2020)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú For international students, 50% of examination fee, admission fee, and tuition will be exempted for 4 years. If you belong in 30% of students with high academic results, 100% of tuition will be exempted from the second to forth year.
Khoa Global Business Course
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 9
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2020
Phân loại hồ sơ Special Selection for International Students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 12 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 30 tháng 1 năm 2020 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Tháng 2 năm 2020
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi tiếng Anh Applicants must meet the prescribed minimum scores of English proficiency examinations to be eligible to apply.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Applicants must meet the prescribed minimum scores of English proficiency examinations (Only official documentation for examinations taken from April 1, 2017 will be accepted.)

Application Eligibility
Minimum Requirements for Application Eligibility
TOEFL iBT 42 /IELTS 4.0 / Cambridge English Language Assessment 140 / TOEIC L&R, TOEIC S&W 1,150
*To calculate the TOEIC score, multiply the TOEIC S&W score by 2.5 and then add the TOEIC L&R score.
A reference letter from the applicant's school principal can be substituted in place of the certification of the above English proficiency examinations if the applicant is deemed to have an English ability level equivalent to the minimum required scores for application eligibility.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 01 tháng 04 năm 2020

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học