Arts | Tokyo Polytechnic University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Arts | Tokyo Polytechnic University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Arts

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tokyo Polytechnic University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành EngineeringhoặcNgành Arts, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

東京工芸大学 | Tokyo Polytechnic University

Arts

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 164-8678
Địa chỉ liên hệ 2-9-5 Honcho, Nakano-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admissions Office (Arts)
Điện thoại 03-5371-2676
Fax 03-3372-1330
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 32người (Niên khóa 2019)
Số người thi tuyển 335người (Niên khóa 2018)
Số người trúng tuyển 99người (Niên khóa 2018)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 435người (Niên khóa 2018)
Số du học sinh tư phí của trường 435người (Niên khóa 2018)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2018)
Tiền nhập học 250,000 Yên (Niên khóa 2018)
Tiền học phí / năm 1,060,000 Yên (Niên khóa 2018)
Các khoản chi phí khác 585,000 Yên (Niên khóa 2018)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Khoa Photography, Imaging Art, Design, Interactive Media, Animation, Game, Manga
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 5
Đề thi tuyển sinh cũ Công khai trên internet
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students 1st
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 11 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 11 năm 2018 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 15 tháng 12 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 21 tháng 12 năm 2018
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 11 tháng 1 năm 2019
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Phỏng vấn, Test for ability of expression (Practical skill)
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Ghi chú To apply, you must pass N2 (or N1) of JLPT, or take 220 points at 'Japanese as a Foreign Language' of EJU (reading comprehension, listening and listening-reading comprehension) within 2 years.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students 2nd
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 2 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 2 năm 2019 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 4 tháng 3 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 8 tháng 3 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 15 tháng 3 năm 2019
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Phỏng vấn, Test for ability of expression (Practical skill)
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Ghi chú To apply, you must pass N2 (or N1) of JLPT, or take 220 points at 'Japanese as a Foreign Language' of EJU (reading comprehension, listening and listening-reading comprehension) within 2 years.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 27 tháng 06 năm 2018

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học